Spring naar content

Werken aan werkgeluk: experimenten

05 juli 2022

0853f6b0a72d10721a02d665f8d5f8eb60b219b5 (1)

Bij ZGEM staat werkgeluk hoog in het vaandel. En aan werkgeluk moet je werken! Dat doen wij o.a. door het in dienst hebben van onze eigen werkgelukcoördinator, onze samenwerking met Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) en het coachen van onze leidinggevenden. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om medewerkers zoveel mogelijk in staat te stellen zelf te werken aan hun eigen werkgeluk. Een waardevolle vaardigheid!

Onderzoek

De basis van onze werkgelukacties is het onderzoek dat wij jaarlijks samen met EHERO uitzetten onder medewerkers. Hierin komen onder andere vragen naar voren op het gebied van werk-privébalans, inhoud van het werk, werksfeer, de rol van de leidinggevende, waardering en communicatie. Op basis van de laatste onderzoeksresultaten hebben diverse sessies plaatsgevonden met medewerkers uit de hele organisatie. Op die manier hebben we de verlangens die ten grondslag liggen aan de antwoorden in kaart gebracht én we hebben gebrainstormd over welke oplossingen die verlangens kunnen vervullen. Op basis van de oplossingen, gaan we aan de slag met experimenten.

Experimenten

De komende tijd gaan we op verzoek van medewerkers aan de slag met experimenten die focussen op het vergroten van werk-privébalans, werksfeer en handelen van de organisatie. Een kleine greep uit de experimenten:

Om werk en privé beter in balans te krijgen wordt er gestart met een experiment plan-B waarbij men ook echt vrij is in het weekend dat men vrij geroosterd staat. Op een andere locatie starten we met een valuerende dagoverdacht: een overdacht waarbij de focus ligt op het benoemen wat waardevol was aan de dag en er tevens voor zorgt dat medewerkers de dienst afsluiten en op tijd naar huis kunnen. Daarnaast wordt ‘het Goede Gesprek’ tussen manager/teamcoach en teamlid nieuw ingericht. Ook wordt er op centraal niveau gekeken hoe we besluitvorming zichtbaarder kunnen maken, communicatie kunnen versimpelen en toegankelijker maken.

Later dit jaar onderzoeken we wat de experimenten hebben opgeleverd en kijken we welke succesvolle experimenten breder kunnen worden uitgezet.

Renee Kester, coördinator werkgeluk: “Heel gaaf om te zien hoeveel mooie ideeën voor experimenten er oppoppen vanuit de medewerkers zelf. Deze intrinsieke motivatie is heel krachtig om hiermee aan de slag te gaan; het komt vanuit de medewerkers zelf, het geeft daardoor energie en de kans dat het verlangen wordt vervuld is groter.”