Spring naar content

Indicatie zorg regelen

Wanneer u gebruik wil maken van de zorg van Zorggroep Elde Maasduinen heeft u een indicatie nodig. De indicatie hangt af van uw situatie en zorgvraag. Er zijn verschillende soorten indicaties. Klik op de rode linkjes voor meer informatie.

Wmo-indicatie
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er bijvoorbeeld als u huishoudelijke hulp of dagbesteding nodig heeft.

Zvw-indicatie
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerde. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wijkverpleging.

Wlz-indicatie
Heeft u voortdurend zorg nodig, bijvoorbeeld in een verpleeghuis. Dan valt uw zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

map_round_zgem

ik heb een vraag

Voor meer informatie kunt contact opnemen met team Zorgadvies, wij kijken graag met u mee.