Spring naar content

Over ons

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is actief op het gebied van ouderenzorg in de regio Midden en Noordoost Brabant. Goede zorg en ondersteuning, een leven van ontmoeting, verbinding en momenten die bijdragen aan levensgeluk. Daar staan we voor bij Zorggroep Elde Maasduinen. Met 2000 medewerkers en 1400 vrijwilligers zetten wij ons dag en nacht in voor de zorg van ongeveer 3500 ouderen.

Actueel
Het laatste nieuws vanuit Zorggroep Elde Maasduinen.

Onze visie
Onze manier van zorg, met betrokkenheid, werkgeluk en innovatie voorop.

Organisatie en bestuur
De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en het Directieteam die toezien op het functioneren van de organisatie.

Medezeggenschap
De verschillende adviesraden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Zorggroep Elde Maasduinen.

Kwaliteitsvenster
Een totaaloverzicht van onze kwaliteitsborging- en verbetering.

Folder en publicaties
Alle belangrijke en informatieve documenten bij elkaar, zowel over de organisatie als onze locaties.

Waardering en klachten
Wij horen graag hoe u onze zorg ervaart.

ANBI
Informatie over de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status van ZGEM.