Spring naar content

Wlz-indicatie

Heeft u voortdurend zorg nodig, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of voor verzorgd wonen, dan valt uw zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Wlz is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving.

Om een Wlz indicatie aan te vragen dient u contact op te nemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt in de aanvraag een locatie van voorkeur aangeven. Als de indicatie wordt toegekend zal een medewerker van Zorgadvies contact met u opnemen.

map_round_zgem

ik heb een vraag

Voor meer informatie kunt contact opnemen met team cliëntadvies, wij kijken graag met u mee.