Spring naar content

Wat kost het?

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 07 augustus 2023

Verpleeghuiszorg, thuiszorg, behandeling en services en diensten worden op verschillende manieren gefinancierd. Hieronder staat de financiering van de verschillende soorten zorg toegelicht. 

Kosten zorg met verblijf             

Als u verblijft in een verpleeghuis of verzorgd wonen wordt uw verblijf vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz), daarvoor betaalt u altijd een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent hoeveel de eigen bijdrage is. Vervolgens moet u dat bedrag aan het Centraal Administratiekantoor betalen. Als u benieuwd bent naar wat uw eigen bijdrage wordt, kunt u een proefberekening maken op de CAK-website.

Kosten thuiszorg 

Wijkverpleging en hulp bij het huishouden
Voor wijkverpleging betaalt u geen eigen bijdrage. Wijkverpleging valt onder de zorgverzekeringswet. Heeft u recht op zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan zal uw verzekeraar deze kosten vergoeden als deze binnen de basisverzekering vallen.
Voor hulp bij het Huishouden betaalt u wel een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent hoeveel de eigen bijdrage is. Vervolgens moet u dat bedrag aan het Centraal Administratiekantoor betalen. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

Volledig Pakket Thuis (VPT)
Voor een VPT moet u beschikken over een indicatie voor Wlz-zorg. Bij een VPT, krijgt u het complete zorgpakket uit uw zorgprofiel, indien mogelijk, thuis geleverd door één zorgaanbieder.

Kosten tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf kan op verschillende manieren georganiseerd en gefinancierd worden en is afhankelijk van uw achterliggende indicatie. Om u daar over juist te informeren, kunt u contact opnemen met de medewerkers van team cliëntadvies.

Kosten dagbehandeling

Dagbehandeling kan op verschillende manieren georganiseerd en gefinancierd worden en is afhankelijk van uw achterliggende indicatie. Om u daar over juist te informeren, kunt u contact opnemen met de medewerkers van team cliëntadvies.

Kosten dagbesteding

Ook dagbesteding kan op verschillende manieren georganiseerd en gefinancierd worden en is afhankelijk van uw achterliggende indicatie. Om u daar over juist te informeren, kunt u contact opnemen met de medewerkers van team cliëntadvies.

Zorgverzekeraars

Krijgt of wilt u wijkverpleging van ons? Dan is het goed om te weten dat ZGEM voor het jaar 2023 contracten afgesloten heeft met deze zorgverzekeraars: CZ, VGZ, Menzis, Zilveren Kruis/Achmea, DSW en ONVZ.

Voor Geriatrische revalidatiezorg, eerstelijns verblijf, hospicezorg, paramedische zorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) hebben we contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Wilt u weten of onze zorg door uw zorgverzekering betaald wordt? Bekijk dan uw polisvoorwaarden, of vraag het na bij uw zorgverzekeraar.