Spring naar content

Wat kost het?

Verpleeghuiszorg, thuiszorg, behandeling en services en diensten worden op verschillende manieren gefinancierd. Hieronder staat de financiering van de verschillende soorten zorg toegelicht. 

Kosten zorg met verblijf             

Als u verblijft in een verpleeghuis of verzorgd wonen wordt uw verblijf vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz), daarvoor betaalt u altijd een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent hoeveel de eigen bijdrage is. Vervolgens moet u dat bedrag aan het Centraal Administratiekantoor betalen. Als u benieuwd bent naar wat uw eigen bijdrage wordt, kunt u een proefberekening maken op de CAK-website.

Volledig Pakket Thuis (VPT)
Voor een VPT moet u beschikken over een indicatie voor Wlz-zorg. Bij een VPT, krijgt u het complete zorgpakket uit uw zorgprofiel, indien mogelijk, thuis geleverd door één zorgaanbieder.

Kosten thuiszorg 

Wijkverpleging
Voor wijkverpleging betaalt u geen eigen bijdrage. Wijkverpleging valt onder de zorgverzekeringswet. Heeft u recht op zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Checkt u zelf of uw zorgverzekeraar een contract heeft met ZGEM.

Modulair pakket thuis (MPT)
Voor een MPT moet u beschikken over een indicatie Wlz-zorg. Bij een MPT krijgt u het complete zorgpakket vanuit uw zorgprofiel, dit kan vanuit meerdere zorgaanbieders zijn.

Kosten tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf kan op verschillende manieren georganiseerd en gefinancierd worden en is afhankelijk van uw achterliggende indicatie. Om u daar over juist te informeren, kunt u contact opnemen met de medewerkers van team cliëntadvies.

Kosten dagbehandeling

Dagbehandeling kan op verschillende manieren georganiseerd en gefinancierd worden en is afhankelijk van uw achterliggende indicatie. Om u daar over juist te informeren, kunt u contact opnemen met de medewerkers van team cliëntadvies.

Kosten dagbesteding

Ook dagbesteding kan op verschillende manieren georganiseerd en gefinancierd worden en is afhankelijk van uw achterliggende indicatie. Om u daar over juist te informeren, kunt u contact opnemen met de medewerkers van team cliëntadvies.

Zorgverzekeraars

2024

In het onderstaande overzicht kunt u lezen voor welke producten en met welke zorgverzekeraars door ZGEM contractafspraken zijn gemaakt voor 2024. Uw zorg wordt dan vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Voor deze voorwaarden verwijzen wij u naar de website van uw zorgverzekeraar.

Met andere dan deze verzekeraars zijn geen afspraken gemaakt door ZGEM. Uw zorg wordt in dat geval vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor niet gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Zie voor de verzekeringsvoorwaarden de website van uw zorgverzekeraar.