Spring naar content

Onze visie

We werken op onze eigen manier aan verbetering van de zorg. Met het lef om nieuwe wegen te verkennen en altijd open voor samenwerking met familie, buurtgenoten, (zorg-) ondernemers en andere betrokkenen in de dorpen en wijken. We zijn actief bezig om het werkgeluk van medewerkers te behouden en te vergroten. Dat alles bij elkaar maakt ons een vernieuwende, zorgzame organisatie en de leukste werkgever van Brabant.

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen zijn er vier (strategische) programma’s vastgesteld die de komende jaren een bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de visie en ambities van de organisatie. De programma’s geven richting aan de uitvoering van onze strategie. De context van onze (strategische) programma’s is verder uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024.

We bieden intensieve zorg en ondersteuning aan ouderen. Ouderen kunnen op ons rekenen voor een fijne en beschutte plek om te wonen en te leven. Wij staan ook klaar voor onze
cliënten die thuis wonen, of voor mensen die tijdelijk zorg en ondersteuning nodig hebben.

Samen voor een waardevol leven: Wij zijn ZGEM

Iedere cliënt is uniek. Net als iedere medewerker en vrijwilliger. We geloven in een persoonlijke benadering, met ruimte voor eigen keuzes van onze collega’s. Medewerkers nemen de tijd om cliënten te ontmoeten en te leren kennen. We vinden het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers plezier, voldoening en zingeving uit hun werk halen. Dat is leidend in alles wat wij denken en doen.

Wij zijn Liefdevol

We werken altijd met ons hart. In onze ontmoetingen verbinden we ons met onze cliënten. Met aandacht en zorgzaamheid. Door ons te verdiepen en in te leven in hun vragen en wensen ontdekken we samen met ouderen en hun omgeving welke zorg het beste bij hun behoeften aansluit. Die hartelijke benadering en persoonlijke contacten zorgen voor de kleine geluksmomenten die onze cliënten zo waarderen.

Wij zijn Veerkrachtig

We zijn optimistisch. Ook als het lastig is. Vrolijk, nieuwsgierig en enthousiast. Met een goed gevoel over wat er lukt en optimistisch over mogelijkheden. Wat mensen kunnen en willen is leidend. We stimuleren hen om zelf keuzes te maken en ondersteunen onze collega’s en vrijwilligers in het omgaan met de (on)mogelijkheden van en voor cliënten.

Wij zijn Zelfbewust

We weten wat we willen, wat we kunnen en waar we goed in zijn. Je kunt cliënten en collega’s alleen ruimte geven als je (trouw aan) jezelf bent. Uitgaan van eigen kracht betekent dat onze collega’s overal in onze organisatie bewuste en weloverwogen keuzes kunnen maken. Vanuit die positieve houding kunnen we samen met onze partners en de omgeving van een cliënt op een authentieke manier zinvol bijdragen aan zijn of haar zorg en levensgeluk.

Wij zijn Vooruitstrevend

Innovatief en vindingrijk. Als vooruitstrevende organisatie hebben we het lef om nieuwe wegen te verkennen. Door onze zorg en werkprocessen te optimaliseren, maar ook door onze bewoners en collega’s de regie te geven. Onze cliënten krijgen de ruimte om invulling te geven aan hun eigen leven en zorg. Onze collega’s krijgen de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien. Vrijheden die bijdragen aan het geluk van bewoners en het werkplezier van onze collega’s.

Wij zijn Deskundig

Bij ons werken vakmensen. Deskundig, bekwaam en betrouwbaar. We zijn professioneel in alles wat we doen. Onze collega’s nemen verantwoordelijkheid door actief bij te dragen aan zinvolle zorg voor ouderen. We staan open voor elkaar, onze omgeving en onze cliënten. Voor feedback en reflectie. Bovendien blijven we ons ontwikkelen. Als individu, als teams en als organisatie. Met deze open en leergierige houding blijven we altijd leren en verbeteren.