Spring naar content

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) beschikt over een ANBI status. Op deze pagina vindt u de informatie die nodig is voor de ANBI status van ZGEM. 

Beloningsbeleid

De beloning van de leden van de Raad van Bestuur is vermeld in de toelichting op de jaarrekening en is getoetst aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is ook vermeld in de toelichting op de jaarrekening en is gebaseerd op de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging van de toezichthouders wordt jaarlijks door de remuneratiecommissie getoetst aan de normen uit de WNT en waar nodig aangepast. Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren.
De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden en toezichthouders van ZGEM zijn terug te vinden op deze pagina. Met betrekking tot het beloningsbeleid voor medewerkers volgt ZGEM de CAO VVT.

(financiële) verantwoording

map_round_zgem

Algemene gegevens

Naam Zorggroep Elde Maasduinen

Identificatienummer
KvK 17145911
RSIN 811015865

Postadres / Bezoekadres
Parkweg 12, 5282 SM Boxtel

BTW nummer NL 8110.15865.B.01