Spring naar content

Cultuurspecifieke zorg

Uniek in Nederland is Het Wereldhuis met cultuurspecifieke zorg. Een bijzonder huis voor mensen die vanwege dementie of lichamelijke problemen zijn aangewezen op (intensieve) zorg in een beschermde woonomgeving. Wat Het Wereldhuis bijzonder maakt is de ruimte die er is voor de culturele eigenheid, religie en leefstijl van bewoners. Dat ziet u terug in de aankleding, sfeer, maaltijden, activiteiten en de aandacht voor verschillende geloofs- en feestdagen. Het Wereldhuis heeft een geheel eigen karakter en is anders dan andere locaties.

Tradities

Wij vinden het belangrijk oog te hebben voor aspecten die recht doen aan wat u écht belangrijk vindt in het leven. Tradities, gebruiken, waarden en rituelen waarmee u vertrouwd bent. Deze worden in ere gehouden en krijgen bij ons een nadrukkelijke plaats in het dagelijks leven. Ongeacht uit welk land u komt of welk geloof u heeft.

Leefomgeving

De sfeer op elke woonlaag past bij de leefstijl van de bewoners op die afdeling en bevat elementen die bewoners bekend voorkomen. Elke afdeling heeft een grote huiskamer. Daar kunt u leeftijdsgenoten ontmoeten met eenzelfde culturele achtergrond. We gaan uit van maximale vrijheid, die slechts beperkt wanneer risico’s of nadelen voor de cliënt om de hoek komen kijken. Per bewoner wordt bepaald welke mate van vrijheid verantwoord is.

 

map_round_zgem

ik heb een vraag

Telefoon: 0411 634 171
E-mail: wereldhuis@zgem.nl

Voor meer informatie kunt contact opnemen met team Zorgadvies, wij kijken graag met u mee.