Spring naar content

Geestelijke verzorging

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 28 februari 2020

Verhuizen naar een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. U verliest een deel van uw zelfstandigheid en mist uw vertrouwde woonomgeving. U wordt voor een deel afhankelijk van anderen en moet hen toelaten in uw leven. Ook voor familie, vrienden en kennissen kan het moeilijk zijn om met de veranderende situatie om te gaan.

De zorg die wij bieden

De medewerkers van Zorggroep Elde Maasduinen zijn zich hier van bewust en proberen u en uw familie en vrienden zo goed mogelijk te ondersteunen. De geestelijk verzorger is gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning bij het omgaan met levens- en zingevingsvragen, maar ook bij ethische- en morele vragen. Bij ingrijpende gebeurtenissen maar ook bij minder ingrijpende voorvallen komen dit soort vragen op. Dan kan het helpen om daarover met iemand te praten.

Passende zorg

De geestelijk verzorgers van Zorggroep Elde Maasduinen willen graag aansluiten bij uw levensbeschouwelijke en culturele achtergrond, alsook bij uw persoonlijke levensverhaal en kijk op het leven. Dit wordt gedaan door cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg.

map_round_zgem

ik heb een vraag

Voor meer informatie kunt contact opnemen met team Zorgadvies, wij kijken graag met u mee.