Spring naar content

Organisatie en bestuur

De raad van toezicht, de raad van bestuur en de concerndirectie zorgen ervoor dat de organisatie als geheel goed functioneert.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak integraal en onafhankelijk toezicht te houden op de wijze waarop de raad van bestuur de organisatie bestuurt, op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie. De raad van toezicht en de raad van bestuur werken in constructieve dialoog met elkaar samen.

De raad van toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen bestaat uit 5 leden met ieder een specifieke deskundigheid:

 • Dhr. Blanken (voorzitter)
 • Mw. De Jong-Verspeek (vicevoorzitter)
 • Dhr. Van den Broek
 • Dhr. Durlinger
 • Mw. Claassen

Bekijk hier de raad van toezicht.
Meer informatie over bestuur en toezicht is te vinden via over ons, onder de knop kwaliteitsvenster.

Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding over Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning. De raad van bestuur wordt geadviseerd door de concerndirectie en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Raad van bestuur:

•   Mw. De Vries

Concerndirectie

Samen met de concerndirecteuren vormt de raad van bestuur de concerndirectie. In de concerndirectie wordt het strategisch beleid van Zorggroep Elde Maasduinen als geheel voorbereid. De raad van bestuur stelt het beleid vast.

Leden concerndirectie:

 • Mw. De Vries, raad van bestuur
 • Dhr. Metz, concerndirecteur wonen, welzijn & zorg
 • Mw. Van Kuijk, concerndirecteur wonen, welzijn & zorg
 • Dhr. Wijgers, concerndirecteur bedrijfsvoering
 • Mw. Van Kempen, concerndirecteur mens- & organisatieontwikkeling
 • Dhr. Van Waes, bestuurssecretaris
map_round_zgem

ik heb een vraag

Voor bestuurlijke vragen kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van ZGEM, bereikbaar via bestuur@zgem.nl en telefoonnummer 0411 – 634240.