Skip to content

Organisatie en bestuur

De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Directieteam zorgen ervoor dat de organisatie als geheel goed functioneert.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal en onafhankelijk toezicht te houden op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt, op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken in constructieve dialoog met elkaar samen.

De Raad van Toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen bestaat uit 5 leden met ieder een specifieke deskundigheid:

 • B. Blanken (voorzitter)
 • drs. C.A. de Groot (vicevoorzitter)
 • dr. M.J.M. Adriaansen
 • M.F.M. Ehlen Msc
 • ir. B.L.J.M. Durlinger

Voor meer informatie over bestuur en toezicht wordt verwezen naar het Kwaliteitsvenster.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning. De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door het Directieteam en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Zorggroep Elde Maasduinen kent een tweehoofdige Raad van Bestuur:

       
•   Mw. Joppe (voorzitter)                                         •   Mw. Hommes (a.i.)

Directieteam

Samen met de directeuren en de managers vormt de Raad van Bestuur het directieteam. In het directieteam wordt het strategisch en tactisch beleid van Zorggroep Elde Maasduinen als geheel voorbereid. De Raad van Bestuur stelt het beleid vast.

Leden directieteam:

 • Mw. Joppe, voorzitter Raad van Bestuur
 • Mw. Hommes, interim lid Raad van Bestuur
 • Dhr. Metz, directeur Verpleeghuizen
 • Mw. Rokven, directeur Sociaal ondernemen
 • Dhr. Hardy, directeur Thuis
 • Dhr. Wijgers, directeur Bedrijfsvoering
 • Mw. Van Dortmont, manager Behandeling
 • Mw. Van Kempen, manager Opleiding, ontwikkeling en arbeidsmarkt
 • Dhr. van Waes, bestuurssecretaris
map_round_zgem

ik heb een vraag

Voor bestuurlijke vragen kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van ZGEM, bereikbaar via bestuur@zgem.nl en telefoonnummer 0411 – 634240.