Spring naar content

Specialistische zorg thuis

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 19 juli 2023

Voorheen moest u voor intensieve verpleegkundige zorg meestal naar het ziekenhuis. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Steeds meer handelingen kunnen ook veilig thuis plaatsvinden dankzij het Verpleegtechnisch Team (VTT).

In het Verpleegtechnisch Team zitten ervaren, BIG geregistreerde verpleegkundigen die bevoegd en bekwaam zijn om deze gespecialiseerde handelingen uit te voeren. U krijgt de kwaliteit van de ziekenhuiszorg, gecombineerd met het comfort van thuis. De verpleegkundige onderhoudt contact met de behandelend arts, met de apotheker en zo nodig ook met de zorgverzekeraar om het behandelplan af te stemmen.

Verpleegtechnisch team (VTT)

De specialist in het ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor de behandelingen in het kader van verpleegtechnisch team (VTT). De huisarts is eindverantwoordelijk voor de overige behandelingen in de thuissituatie.

De medisch specialistische handelingen van het VTT zijn:

 • Infusie therapie
 • Inbrengen perifeer infuus, verzorgen CVC en PICC lijn
 • Intraveneus toedienen van medicatie
 • Aanprikken, aansluiten en verzorgen van porth- a- cath.
 • Aan- en afsluiten easypump
 • Subcutaan infuus: inzetten palliatieve sedatie/pijnbestrijding
 • Begeleiden en verzorgen van intrathecale, epidurale, subcutane en intraveneuze pijnbestrijding
 • Verzorgen en verwisselen van PEG en suprapubisch katheters
 • Tracheazorg
 • Verzorging drain
 • Toediening sondevoeding via een pomp
 • VAC therapie
 • CAPD
map_round_zgem

ik heb een vraag

Onze collega’s bij Thuis Zorggroep Elde Maasduinen helpen u graag verder.

Telefoon: 0411 661 000
E-mailadres: thuiszorg@zgem.nl

of neem rechtstreeks contact op met het VTT
Telefoon: 0411 74 51 80
E-mailadres: vtt@zgem.nl