Spring naar content

Specialistische zorg thuis

Voorheen moest u voor intensieve verpleegkundige zorg meestal naar het ziekenhuis. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Steeds meer handelingen kunnen ook veilig thuis plaatsvinden dankzij het Verpleegtechnisch Team (VTT). Daarnaast hebben wij ook een team dat is gespecialiseerd in zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (PG-team). 

Verpleegtechnisch team (VTT)

Het VTT bestaat uit ervaren verpleegkundigen die bevoegd en bekwaam zijn om gespecialiseerde handelingen uit te voeren. U krijgt de kwaliteit van de ziekenhuiszorg, gecombineerd met het comfort van thuis. . De specialist in het ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor de behandelingen in het kader van verpleegtechnisch team (VTT). De huisarts is eindverantwoordelijk voor de overige behandelingen in de thuissituatie.

De medisch specialistische handelingen van het VTT zijn:

 • Inbrengen perifeer infuus, verzorgen CVC en PICC lijn
 • Intraveneus toedienen van medicatie
 • Aansluiten en verzorgen van porth- a- cath
 • Aan- en afsluiten easypump
 • Subcutaan infuus: inzetten palliatieve sedatie/pijnbestrijding
 • Begeleiden en verzorgen van intrathecale, epidurale, subcutane en intraveneuze pijnbestrijding
 • Verzorgen en verwisselen van PEG en suprapubisch katheters
 • Tracheazorg
 • Verzorging drain
 • VAC therapie
 • CAPD

Psychogeriatrisch team (PG-team)

In het PG-team werken collega’s die affiniteit en ervaring hebben met zorgvragers met cognitieve problemen en hebben een aanvullende opleiding gevolgd. Zij nemen de tijd voor de zorgvragers, bieden dag-structuur, kennen de zorgvragers goed waardoor zij een band met hen opbouwen. Medewerkers zich te verplaatsen in de problematiek van de zorgvrager. Hierdoor kunnen zorgvragers met cognitieve problemen langer thuis blijven wonen. Het PG-team werkt nauw samen met de casemanagers dementie en de naasten van de zorgvragers.

Cognitieve problemen waar u aan kunt denken zijn:

 • Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Lewie Body dementie
 • Parkinson dementie
 • Forto temporale dementie
 • Gedragsproblematiek
map_round_zgem

ik heb een vraag

Onze collega’s bij Thuiszorg helpen u graag verder. Voor algemene vragen of vragen over het PG-team neemt u contact op met het algemene nummer:

Telefoon: 0411 661 000
E-mailadres: thuiszorg@zgem.nl

of neem rechtstreeks contact op met het VTT
Telefoon: 0411 74 51 80
E-mailadres: vtt@zgem.nl