Skip to content

Soorten zorg regelen

Bij Zorggroep Elde Maasduinen bieden we verschillende soorten zorg. Deze soorten zorg worden op verschillende manieren geregeld. Om u hierbij te ondersteunen vindt u op deze website daarover meer informatie en kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Zorgadvies. Zie onderstaande toelichting (door op de titels te klikken komt u op de pagina’s met meer informatie).

Zorg met verblijf
Als u een langdurige vorm van zorg en ondersteuning nodig heeft, en zelfstandig wonen lukt niet meer, dan biedt Zorggroep Elde Maasduinen goede mogelijkheden voor zorg met verblijf.

Thuiszorg
Wij kunnen bij u thuis veel voor u betekenen: ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging, intensieve verpleegkundige zorg, hulp bij het huishouden en individuele begeleiding.

Tijdelijk verblijf
Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u tijdelijk bent aangewezen op zorg en begeleiding inclusief verblijf.

Dagbesteding
Bij dagbesteding staat ontmoeten centraal. Het gaat echt om de sociale contacten, aanspraak hebben, uw verhaal kunnen vertellen.

Dagbehandeling
Bij dagbehandeling is de professionele begeleiding gericht op het voorkomen van achteruitgang, of het aanleren van nieuwe vaardigheden.

map_round_zgem

ik heb een vraag

Voor meer informatie kunt contact opnemen met team Zorgadvies, wij kijken graag met u mee.