Spring naar content

Wmo-indicatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er als u thuis hulp nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze passende hulp wordt vanuit de Wmo door uw gemeente aangeboden.

Onder de Wmo-indicatie vallen onder andere huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Maar ook de uitleen van een rolstoel, scootmobiel of traplift. Bespreek uw zorgwensen goed met uw huisarts en familie, er is namelijk een kans dat uw gewenste/nodige zorg niet onder de Wmo valt, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

map_round_zgem

ik heb een vraag

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Of neem contact op met team Zorgadvies, wij kijken graag met u mee.