Spring naar content

Wmo-indicatie

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 24 maart 2021

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er als u thuis hulp nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze passende hulp wordt vanuit de Wmo door uw gemeente aangeboden.

Onder de Wmo-indicatie vallen onder andere huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Bespreek uw zorgwensen goed met uw huisarts en familie, er is namelijk een kans dat uw gewenste/nodige zorg niet onder de Wmo valt, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

map_round_zgem

ik heb een vraag

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Of neem contact op met team Zorgadvies, wij kijken graag met u mee.