Spring naar content

Privacy en informatieveiligheid

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat iedereen bewust en zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en zien toe op naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en informatieveiligheid.

Hoe?

We hebben specifieke eisen van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en informatieveiligheid opgenomen in onze protocollen en werkprocessen. Ook hebben we een commissie informatieveiligheid en privacy en een functionaris gegevensbescherming.

De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op het juist en zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens, geeft adviezen en tips en komt bij een melding van een datalek of beveiligingsprobleem in actie. Door met elkaar te onderzoeken, oplossingen te bedenken en processen te verbeteren beschermen we samen de privacy van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Meer informatie?

In diverse documenten hebben we beschreven hoe we omgaan met privacy en informatieveiligheid. Klik op de links om daar meer over te lezen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming: privacy@zgem.nl