Spring naar content

Jacqueline Joppe neemt afscheid van Zorggroep Elde Maasduinen

23 juni 2022

Banner afscheid Jacqueline

Voorzitter van de Raad van Bestuur, Jacqueline Joppe, neemt per 31 december 2022 afscheid van Zorggroep Elde Maasduinen. Jacqueline Joppe trad op 1 oktober 2013 aan als bestuurder van Zorggroep Elde en bleef ook na de fusie tussen Stichting Maasduinen en Zorggroep Elde op 1 juli 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur.

Jacqueline Joppe over haar afscheid: “Ik heb de fusie in goede banen mogen leiden en daarna trad er door de Coronacrisis een intensieve periode aan voor alle betrokkenen, ook voor mij persoonlijk. Tegelijkertijd komen er nog veel uitdagingen op onze sector af, die ook weer veel zullen vragen van de organisatie en de bestuurder. Ik zal de medewerkers en cliënten echt gaan missen en blijf Zorggroep Elde Maasduinen met veel belangstelling volgen. Maar ik ben nog niet weg, ik blijf me tot de laatste dag met hart en ziel inzetten voor deze mooie organisatie.”

De fusie is uitstekend afgerond en de organisatie is kwalitatief en financieel bijzonder stabiel en klaar om de transitie in de ouderenzorg aan te gaan. De Raad van Toezicht is na zorgvuldige overwegingen, en in goede dialoog met Jacqueline Joppe, tot de afweging gekomen dat dit dan ook het passende moment is om op zoek te gaan naar een nieuwe bestuurder.

Voorzitter Raad van Toezicht Bart Blanken: “We zijn Jacqueline Joppe enorm veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij heeft verzet voor Zorggroep Elde Maasduinen. Ook in de regio Noordoost-Brabant is zij van grote waarde geweest. Onze organisatie staat er op alle fronten goed voor en daar heeft zij een grote bijdrage aan geleverd. Ook het feit dat zij nog met regelmaat actief was als verpleegkundige hebben wij bijzonder gewaardeerd. We zullen dan ook op een passende manier afscheid nemen van Jacqueline Joppe. Dat doen we aan het eind van het jaar en daarover volgt nog meer informatie. We nemen als Raad van Toezicht de komende periode de tijd om samen met de medezeggenschapsorganen werk te maken van het profiel van een opvolger. Daarna hebben we voldoende tijd om een geschikte opvolger te werven en te benoemen.”