Spring naar content

Investeren in werkgeluk: hoe doet ZGEM het en wat levert het op in de praktijk? 

08 november 2022

929862a9de53745178275fb6febe0354852ea89b

In deze blog geeft onze coördinator werkgeluk Renee een klein inkijkje in hoe we werken aan werkgeluk bij ZGEM én lichten we één succesvol experiment van de afgelopen maanden uit. 

Focus 

Drie jaar geleden besloten we bij ZGEM werkgeluk centraal te stellen. Een meerjarenprogramma was geboren. De afgelopen drie jaar hebben we al veel gedaan. Hierbij ligt bij ons de focus op vier thema’s: werkprivébalans, inhoud van het werk, werksfeer onder collega’s en handelen van de organisatie. 

Op tijd naar huis 

Maar hoe werken we daar dan aan bij ZGEM? Een voorbeeld! Twee locaties zijn tijdens werkgeluksessies aan de slag gegaan met het thema werk-privébalans. Hun verlangen was om aan het einde van een dienst op tijd naar huis te kunnen, waarbij het werk volledig kon worden afgesloten en er ruimte en energie was voor de privésituatie.  

Vanuit deze verlangens is een experiment geboren: valuerende dag-overdracht/Op tijd naar huis. Dit ziet er als volgt uit:  

  • Iedere dag vindt er om 10.30 uur een (e)valuatie plaats waarin er ruimte is voor overleg en discussie over de werkzaamheden van die ochtend zodat er aan het einde van de dienst geen lange overdracht hoeft plaats te vinden.   
  • De iPads gaan mee op pad. Dat zorgt ervoor dat voorafgaande aan een cliënt men zich even snel in kan lezen en direct na iedere cliënt kan rapporteren. Dit zorgt voor een leger hoofd tijdens en na het werk (vermindert de werkdruk).  

Geslaagd?Ja!  

Na drie maanden geven de medewerkers de nieuwe manier van overdragen een 7,2 en 7,6. Het komt vaker voor dat medewerkers op tijd naar huis kunnen aan het einde van hun dienst. Teams van beide locaties geven een hoger cijfer aan zowel de werktijden als aan de balans tussen werk- en privéleven dan voor het experiment. Ook geeft men aan het werk (mentaal) beter af te kunnen afsluiten aan het einde van de dienst. Een echte aanbeveling voor andere teams dus!  

Webinar 

Op 17 november om 15:30 uur vertellen Renee Kester (coördinator werkgeluk) en Anne van Kempen (concerndirecteur Mens & Organisatie) tijdens het UKON-webinar nog meer over waarom investeren in werkgeluk zo belangrijk is en hoe we dat doen bij ZGEM. Klik hier voor meer informatie over het webinar: UKON-webinar: Bevlogenheid en Geluk (ukonnetwerk.nl)