Spring naar content

Samen zorgen. Hoe doe je dat?

22 december 2022

blog samen zorgen hoe doe je dat header

Door: Silvia van Adrichem, Nancy Bakkeren en Hanneke van der Meide.

Samenwerken
De leefomgeving van een bewoner van een verpleeghuis wordt fijner als er een mooie samenwerking is tussen de naasten van de bewoner, de medewerkers en de vrijwilligers. Samen geven ze het leven extra betekenis. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt deze samenwerking voor zorgteams best lastig te zijn.
In het programma Samen Zorgen van ZGEM, dat in 2023 start, staat deze samenwerking centraal.  Eén team van Hofjeshuis Vinckenrode is al actief aan de slag met samen zorgen en heeft onlangs een training afgerond. De mooiste ervaringen delen we hier graag met je!

Aan de slag
In de training stonden we allereerst stil bij de meerwaarde van samenwerken. Het sociale netwerk van de bewoner is de expert: zij kennen de bewoner immers al lang. Verschillende soorten kennis en invalshoeken zorgen voor een bredere kijk. Dat maakt dat we van elkaar kunnen leren over hoe we samen de bewoner het beste kunnen ondersteunen. We bespraken met elkaar ‘behulpzame zinnen’ die het gesprek over samen zorgen makkelijker kunnen maken. Wist je bijvoorbeeld dat er netwerk vergrotende en netwerk verkleinende vragen zijn? In plaats van aan de bewoner of diens naaste te vragen: “Wie  zou er kunnen helpen?”, kun je vragen: “Wie komt er op je verjaardag?”. Als je een andere vraag stelt dan krijg je ander gedrag.

Door middel van rollenspellen oefenden we het samenzorg gesprek met elkaar en werden we bewust van onze eigen overtuigingen die belemmerend of juist bevorderend kunnen werken. Gedurende de training was er ook veel ruimte om situaties te bespreken waar het team tegenaan liep, zoals: hoe ga je in gesprek met een naaste die zelf jarenlang in de zorg heeft gewerkt en stem je af over de juiste aanpak?

Probeer het zelf!
De volgende tips kunnen helpen om ook aan de slag te gaan met deze mooie samenwerking:

  1. Probeer om het gesprek over samen zorgen met meerdere mensen uit het netwerk te voeren.
  2. Laat naasten zelf de regie houden, dan nemen ze ook zelf de verantwoordelijkheid.
  3. Maak duidelijke afspraken met elkaar en leg deze vast.
  4. Begin klein en focus op wat wel lukt.
  5. Reflecteer regelmatig hoe het gaat en bespreek lastige situaties met elkaar.
  6. Laat naasten blijken hoe fijn je het vindt dat mensen meedenken en meehelpen. Ze voelen zich dan gewaardeerd en bieden dan vaak uit zichtzelf aan om vaker te helpen. Hun hulp is van grote waarde voor het leven van de bewoner!