Spring naar content

Hygiëne en infectiepreventie

Naarmate mensen ouder worden, functioneert het immuunsysteem minder goed en daardoor zijn ouderen gevoeliger voor infecties. Daarnaast wonen en werken mensen in een verpleeghuis dicht op elkaar waardoor besmetting eerder kan optreden.

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is een commissie infectiepreventie actief die zich bezighoudt met de beleidsmatige, maar ook uitvoerende onderdelen van het hygiënebeleid. Om het belang van hygiëne en het hanteren van voorgeschreven protocollen continu onder de aandacht te houden is er een scholing ontwikkeld.

Ontwikkelingen

  • Afgelopen jaar is de commissie infectiepreventie dossierhouder geworden van corona en coronarichtlijnen. Onder de taken vallen het volgen van de ontwikkelingen en het waar nodig nemen van acties in protocollen en procedures.
  • ZGEM is lid van het  Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie Langdurige Zorg (KNIP-LZ). Eind 2023 is een eerste interne audit door Rezisto uitgevoerd met als doel een uitbouw in 2024 naar overige locaties.
  • De commissie stelt samen met andere professionals veldnormen op om de infectiepreventie in de langdurige zorg te verbeteren.
  • We hebben continu aandacht voor duurzaamheid op gebied van infectiepreventie, zoals het gebruik van papieren handdoeken, schoonmaakmiddelen en desinfectans.
  • We doen onderzoek naar middelen en mogelijkheden om op een efficiënte manier cliënt gerelateerde ruimten te desinfecteren.