Spring naar content

Zorgorganisaties Noord-oost-Brabant gaan medicatieproces in de thuiszorg digitaliseren

15 januari 2020

logos medicatieveiligheid

Zorgorganisaties BrabantZorg, Laverhof, Van Neynsel, Pantein, Vivent en Zorggroep Elde Maasduinen gaan samen met de apothekersverenigingen BrabantFarma en Concordant de toedieningsregistratie van medicijnen in de thuiszorg digitaliseren. Nu gebeurt dit nog met papieren formulieren. Met de regionale aanpak willen de zorgorganisaties en de openbare apotheken de kwaliteit en veiligheid van de medicatiezorg in de thuiszorg verder verbeteren.

Medicatieveiligheid en efficiënter werken
Medicatieverstrekking aan cliënten door de thuiszorg gebeurt nu nog met papieren toedienlijsten. Het kan voorkomen dat deze lijsten veranderen als een cliënt bij de huisarts of in het ziekenhuis is geweest. Met een digitale registratie zijn de lijsten sneller actueel. Daarmee is het risico op fouten kleiner en verloopt de samenwerking met apotheken beter. De medewerker van de thuiszorg kan makkelijker medicatie bijbestellen en communiceren met de apotheek.

Training
De zorgorganisaties en apothekersverenigingen hebben gezamenlijk één softwareleverancier geselecteerd voor het digitaliseren van de toedieningsregistratie in de thuiszorg. Alle 1700 thuiszorgmedewerkers en 60 apotheken gaan werken met hetzelfde systeem. Ze krijgen hiervoor in de komende periode een training. Uiteindelijk gaat het systeem werken voor ongeveer 6000 cliënten.

Proeftuinsubsidie
Het ministerie van VWS heeft via het programma InZicht een proeftuinsubsidie beschikbaar gesteld om de medicatieveiligheid in de thuiszorg te verbeteren. In de proeftuin wordt onderzocht waar partijen tegen aanlopen bij de digitalisering van toedieningsregistraties. De ervaringen worden met VWS en andere organisaties gedeeld. De bedoeling is dat op termijn in heel Nederland de medicatiegegevens digitaal kunnen worden uitgewisseld.