Spring naar content

Behandeling

Zelfstandig functioneren. Kunnen lopen, zitten, praten en slikken, zelfstandig aankleden of een maaltijd klaarmaken. Dat is voor ieder mens een groot goed. Ziekte of een handicap kunnen dat in de weg staan. Ondanks soms blijvende beperkingen ondersteunen de behandelaars van Zorggroep Elde Maasduinen u om het maximale uit uzelf te halen. Uw woon- en leefsituatie en dagelijkse activiteiten zijn het uitgangspunt bij elke behandeling. Thuis, of op één van onze locaties.
Klik op één van de behandelaars voor meer informatie.

Samenwerkende specialisten

De kracht van onze behandeling is de nauwe samenwerking en afstemming tussen de behandelaars en specialisaties onderling, maar ook met uw netwerk, zorgmedewerkers, huisarts of specialist. Dat garandeert optimale zorg, waarbij de cliënt altijd centraal staat.
Dat betekent dat wij – indien nodig en mogelijk – er alles aan doen om te regelen dat u in één bezoek bij meerdere behandelaars terechtkunt.

Dagbehandeling

In Boxtel, op locatie wijkhuis Simeonshof, bieden wij dagbehandeling aan. Dit betekent dat u thuis woont en overdag naar een locatie gaat, waar u samen met andere cliënten een prettige dag invulling heeft. Bij dagbehandeling is de professionele begeleiding gericht op het voorkomen van achteruitgang, of het aanleren van nieuwe vaardigheden. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Cliëntadvies.

Psychologie

Een psycholoog begeleidt u als kampt met psychische problemen, cognitieve stoornissen of gedragsproblemen als gevolg van ziekte of geheugenverlies. Een van de kerntaken van de psycholoog is het vaststellen van een diagnose: wat is er precies aan de hand en waar komt dit door? Om daarin meer inzicht te krijgen, doet de psycholoog onderzoek naar eventuele stoornissen in het denken (geheugen, concentratie, tempo van denken), stemming, gedrag of veranderingen in de persoonlijkheid.

Fysiotherapie

U wilt zo goed en fit mogelijk kunnen bewegen.
In beweging zijn en blijven is belangrijk. Het kan de gevolgen van een ziekte of het verouderingsproces vertragen. De fysiotherapeut geeft advies over houding en dagelijks bewegen. De fysiotherapeuten bij Zorggroep Elde Maasduinen zijn gespecialiseerd in de geriatrie. Dat wil zeggen dat zij veel kennis en ervaring hebben met het behandelen van ouderen en specifieke (chronische) aandoeningen die veel bij ouderen voor komen.  Een beroerte bijvoorbeeld, de ziekte van Parkinson, COPD, beenamputaties of complexe orthopedische problemen.

Ergotherapie

U wilt zo vrij mogelijk kunnen zijn.
Een ergotherapeut is er voor iedereen die zijn dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren.  Zij helpt u om weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren en kijkt samen met u naar een goede balans in uw dagelijkse activiteiten.

Logopedie

U wilt graag zo goed mogelijk kunnen communiceren en genieten van uw lievelingsgerechten.
Als u problemen heeft met het gehoor, kauwen, slikken of communiceren (spreken, begrijpen, lezen, schrijven en non-verbale communicatie), dan kan behandeling en begeleiding van een logopedist nodig zijn. Deze problemen kunnen ontstaan als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel. De logopedist geeft advies en voorlichting, neemt onderzoeken af en/of behandelt een stoornis. Ook uw partner, familie en verzorgers krijgen begeleiding.

Diëtetiek

U wilt zo lekker én gezond mogelijk eten.
Een goede voedingstoestand is voor iedereen belangrijk. Als u tijdens lichamelijke inspanning te weinig energie heeft, omdat u te weinig voedingstoffen binnen krijgt, nemen uw prestaties en daarmee uw zelfstandigheid af. Herstel na ziekte of revalidatie zal langer duren. Het is dan ook belangrijk dat u uw voedingsconditie op peil houdt. Een diëtist kan daarbij helpen. Zij is deskundig op gebied van voeding en begeleidt u bij problemen met eten en drinken. Bijvoorbeeld bij overgewicht, ongewenst gewichtsverlies/ondervoeding, problemen bij kauwen/slikken, doorlig-wonden, maag-/darmklachten, nierinsufficiëntie, COPD, dementie en de ziekte van Parkinson.

Artsen

Bij het ouder worden spelen vaak verschillende ziekten of medische problemen door elkaar. De medische behandelaar onderzoekt, geeft advies over behandeling en zorg en kan bijvoorbeeld de wisselwerking tussen medicijnen beoordelen.

Specialist ouderengeneeskunde

U wilt behandeling van een professional die gespecialiseerd is in uw specifieke situatie.
Als u verpleeghuiszorg met behandeling van ons krijgt dan krijgt u te maken met de specialist ouderengeneeskunde en/of verpleegkundig specialist als medische behandelaar. Bij het ouder worden spelen vaak verschillende ziekten of medische problemen door elkaar. Het is een levensfase die verschillende dilemma’s met zich meebrengt in de medische behandeling. De medische behandelaar onderzoekt, geeft advies over behandeling en zorg en kan bijvoorbeeld de wisselwerking tussen medicijnen beoordelen. Altijd wordt gekeken wat wenselijk en haalbaar is en wat daarvoor geregeld moet worden.

Kosten van behandeling

Behandelingen zijn veelal opgenomen in de basisverzekering, aanvullende verzekering of Wet langdurige zorg. De behandelaren sturen voor de behandeling facturen naar uw zorgverzekeraar. Een deel van de kosten kan voor eigen rekening zijn. Wij kijken graag mee naar uw specifieke situatie.

map_round_zgem

ik heb een vraag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het paramedisch team.
paramedici@zgem.nl
0411 – 634 283

Vragen over het zorgaanbod van Zorggroep Elde Maasduinen?  Team cliëntadvies kijkt graag met u mee.