Spring naar content

Vrienden van de Beemden

Stichting Vrienden van de Beemden zet zich in om de bewoners van de Beemden extra levensgeluk mee te geven.

De in 1994 opgerichte stichting helpt mee in het organiseren van evenementen, aanschaffen van decoratie of nuttige inrichting en regelen van andere leuke of praktische zaken. Haar ondersteuning helpt de Beemden om dingen te realiseren die in de reguliere geldstroom niet mogelijk zijn. Zo brengt de stichting een extra dosis levensgeluk op het ontmoetingshuis.

Sinds de oprichting zijn er al meer dan 80 wensen in vervulling gegaan. Door de inzet van de stichting is onder andere een tuinhuisje gerealiseerd op de afdelingen voor bewoners met dementie, is de binnentuin onder handen genomen, zijn er duofietsen aangeschaft en televisie- en geluidsapparatuur verzorgd, is de snoezelruimte vernieuwd en kunnen de bewoners los op een silent disco. Dit zijn maar een aantal voorbeelden, er is nog veel meer gebeurd de afgelopen 30 jaar!

De stichting helpen?

Vrienden van de Beemden is afhankelijk van giften en donaties. Deze zijn welkom van iedereen, of het nou particulieren, bedrijven of verenigingen zijn. Wilt u ook een bijdrage doen? Dit kan via rekeningnummer NL.12RABO013.36.99.110. Alle giften en donaties komen direct ten goede aan de bewoners van ontmoetingshuis de Beemden.

map_round_zgem

Stichting Vrienden van de Beemden

Secretariaat: Engelse Tuin 14 – 5272 CB  Sint-Michielsgestel.
Secretariaat: 073-5515851

Voorzitter Pierre Immens | Pimmens@telfortglasvezel.nl
Secretaris Gilles de Gooyert |  ggooyert@home.nl
Penningmeester Paul van Pinxten | paulvanpinxten@kpnmail.nl
Lid bestuur Theobert van Boven | theobert@vanbovenarchitecten.nl
Lid Bestuur Maya van de Loo | loo1@chello.nl
KvK 41085493