Spring naar content

Verdere versoepeling bezoekregeling

16 juli 2020

Intsructies corona maatregelen HR DEF

Vanaf 1 juli bevinden we ons in fase drie van de bezoekregeling. De afgelopen twee weken zijn goed verlopen en daarom geven we locaties nu meer ruimte om door middel van maatwerk de mogelijkheden voor bezoek zoveel mogelijk te benutten. Deze versoepelingen vallen nog onder fase drie. Op deze manier streven we, zolang het virus onder ons is, naar een optimale balans tussen veiligheid voor bewoners en medewerkers en het vergroten van het welbevinden door het zo flexibel mogelijk toestaan van bezoek. Bekijk de versoepelingen op zgem.nl/bezoekregelingĀ