Spring naar content

Update: versoepelingen en maatregelen

Deze maatregelen en versoepelingen gelden vanaf 26 juni 2021:

Bezoek

Alle bewoners mogen bezoekers ontvangen als zij niet zijn besmet of worden verdacht van besmetting. De bezoekers mogen tegelijkertijd komen, maar gezien de grootte van de appartementen adviseren wij om met maximaal twee bezoekers tegelijkertijd te komen. Wanneer toch meer personen op bezoek komen, kunt u gebruik maken van het buitenterras of de tuin (gebruik maken van de huiskamer is niet mogelijk omdat deze bestemd is voor bewoners). Vanwege de hoge vaccinatiegraad hoeven zorgmedewerkers, bewoners, bezoekers en vrijwilligers in het appartement geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden.

Ga niet op bezoek wanneer u één of meerdere corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts. Wij adviseren u om u dan zo snel mogelijk te laten testen. Blijf alert op klachten bij uw naaste(n). Neem altijd contact op met een van de zorgmedewerkers, als u twijfelt of uw naaste corona-gerelateerde symptomen heeft.

1,5 meter afstand houden en mondneusmaskers

Uitgangspunt: we houden 1,5 meter afstand tot elkaar en mondneusmaskers hoeven niet meer gedragen te worden. Hieronder een overzicht ter verduidelijking en met enkele uitzonderingen:

 • In de algemene openbare ruimtes en op de afdelingen (inclusief gangen) geldt: zorgmedewerkers, cliënten, bezoekers en vrijwilligers houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Er hoeven geen mondneusmasker gedragen te worden.
 • In de huiskamers geldt: Momenteel zijn de huiskamers alleen toegankelijk voor cliënten en niet voor bezoekers. Cliënten en zorgmedewerkers hoeven daar geen 1,5 meter afstand te houden en geen mondneusmasker te dragen.
 • In het appartement geldt: zorgmedewerkers, bewoners en bezoekers hoeven geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden (vanwege de hoge vaccinatiegraad in verzorgingshuizen).
 • In de thuiszorg geldt: zorgmedewerkers en cliënten hoeven geen mondneusmasker te dragen en houden (m.u.v. zorgmomenten, eetmomenten, etc.) 1,5 meter afstand.
 • In zijn algemeenheid geldt voor alle locaties en in de thuiszorg:
  • dat zorgmedewerkers en contactberoepen een mondneusmasker dragen (en daar waar van toepassing aanvullende persoonsbeschermende materialen) als zij zich langer dan 15 minuten (aaneengesloten) binnen 1,5 meter van de cliënt bevinden (bij zorgmomenten, eetmomenten, etc.).
  • dat wanneer iemand (zorgmedewerker, cliënt, bezoeker, vrijwilliger) zich er prettiger bij voelt om een mondneusmasker te dragen, of een ‘niet pluis’-gevoel heeft, dat dan altijd een mondneusmasker mag worden gedragen.
  • dat als de cliënt vraagt om een mondneusmasker te dragen, dient dit te worden gerespecteerd.

Contactberoepen
Alle contactberoepen zijn toegestaan. Alle contactberoepen kunnen worden ontvangen in het appartement. Contactberoepen dragen een mondneusmasker (en daar waar van toepassing aanvullende persoonsbeschermende materialen) als zij zich langer dan 15 minuten (aaneengesloten) binnen 1,5 meter van de cliënt bevinden. Dit is van toepassing in de appartementen, op de afdelingen (incl. huiskamers) in de algemene openbare ruimtes en bij cliënten in de thuiszorg.

Restaurant

Iedereen is welkom in het restaurant voor koffie/thee/gebak/lunch/diner/etc. Iedere locatie bepaalt zelf de openingstijden van het restaurant. Het maximum aantal gasten is afhankelijk van de grootte van de ruimte. Iedere gast heeft een vaste zitplaats. Er is geen maximum aantal personen per tafel. Iedereen dient wel de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen. Uitzondering daarop zijn leden die tot hetzelfde huishouden behoren; die hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Eten en drinken hoeft niet meer uitgeserveerd te worden. Wij gaan ervanuit dat bezoekers de gezondheidscheck hebben gedaan.

Buitenterras

Iedereen is welkom op het buitenterras. Iedere locatie bepaalt zelf de openingstijden van het buitenterras. Er is geen maximum aantal personen per tafel. Iedereen dient wel de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen. Uitzondering daarop zijn leden die tot hetzelfde huishouden behoren; die hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Iedere gast heeft een vaste zitplaats. Eten en drinken hoeft niet meer uitgeserveerd te worden. Wij gaan ervanuit dat bezoekers de gezondheidscheck hebben gedaan.

Winkel

Iedereen is welkom in de winkel(s) van de locatie. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Activiteiten

 • Algemeen: de grootte van een kernteam is maximaal 32 bewoners. Meerdere kleine kernteams kunnen worden samengevoegd. Het grotere kernteam wordt dan als één kernteam gezien. Bewoners hoeven geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te bewaren wanneer ze zich in het kernteam bevinden.
 • Activiteiten binnen (incl. religieuze vieringen) in de centrale ruimte zijn toegestaan. Het maximum aantal personen is afhankelijk van de grootte van de ruimte waarbij het uitgangspunt is dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Er moet voldoende ventilatie zijn in de ruimte. Er hoeft geen mondneusmasker gedragen te worden.
  • Uitzondering op het houden van de 1,5 meter afstand voor een kernteam: als het een kernteam betreft met 32 personen of minder dan hoeft men geen 1,5 meter afstand te houden bij een activiteit. Wanneer het bewoners betreft uit meerdere kernteams en/of de groepsgrootte betreft meer dan 32 personen, dan dient men zich wel aan de 1,5 meter afstand te houden.
  • Bezoekers en vrijwilligers zijn welkom bij een activiteit.
  • Entertainment is welkom bij een activiteit.
  • Peutergroepen zijn weer welkom op de locaties.
  • Zingen is toegestaan bij vieringen en activiteiten in een goed te ventileren ruimte. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Zingen binnen 1,5 meter is toegestaan als er wordt gezongen binnen het kernteam.
  • Wij stellen onze ruimtes weer beschikbaar (voor o.a. feestjes). Het maximum aantal personen is afhankelijk van de grootte van de ruimte waarbij het uitgangspunt is dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Er moet voldoende ventilatie zijn in de ruimte. Er hoeft geen mondneusmasker gedragen te worden. De organisator van het feestje is verantwoordelijk voor de gezondheidscheck en registratie van de bezoekers.
 • Activiteiten buiten zijn toegestaan waarbij het uitgangspunt is dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Er hoeft geen mondneusmasker gedragen te worden.
  • Bezoekers en vrijwilligers zijn welkom bij een activiteit.
  • Entertainment is welkom bij een activiteit. Zingen is toegestaan.
  • Het gebruik van de duofiets is toegestaan. Er hoeft geen mondneusmasker gedragen te worden.
  • Uitstapjes aan winkel, terras, etc. zijn mogelijk. Ook het bijwonen van een kerkdienst of uitvaart is mogelijk. Houd altijd 1,5 meter afstand en draag een mondneusmasker daar waar verplicht (bijvoorbeeld in het openbaar vervoer/personenvervoer).
  • Het gebruik van de eigen recreatiebus is toegestaan. De chauffeur, vrijwilligers, bezoekers en zorgmedewerkers dragen hierbij altijd een mondneusmasker en houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar. Bewoners hoeven geen mondneusmasker te dragen.
  • Evenementen zijn mogelijk op 1,5 meter afstand tot elkaar en zijn maatwerk. Evenementen worden in overleg met de locatiemanager en/of locatiedirecteur georganiseerd.

Vrijwilligers
Vrijwilligers blijven welkom op onze locaties. Uiteraard moeten zij klachtenvrij zijn en houden zij 1,5 meter afstand.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de zorgmedewerkers en/of uw contactpersoon. Zij denken graag met u mee en helpen u graag verder.

 

Veel gestelde vragen over bezoek

Dat hangt er van af. Wij bekijken dat per geval en informeren de eerste contactpersoon hierover. Onze inzet is maximaal welbevinden te balanceren met veiligheid voor (mede)bewoner(s) en medewerkers.

Op al onze locaties (met uitzondering van Het Wereldhuis) kunt u zonder afspraak terecht.

Op Het Wereldhuis moet u een afspraak maken voor een bezoek, omdat we anders er niet voor kunnen zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. De eerste contactpersoon is hiervan op de hoogte. Een bezoekafspraak maakt u vanuit uw eigen huis in het online afsprakenportaal. De eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger heeft de inloggegevens en kan deze doorzetten binnen de familie. Vindt u het lastig om zelf de afspraak te plannen, vraag dan hulp aan een familielid, vriend of een kennis.

 

 

Momenteel zijn alle bezoekers welkom. De bezoekers mogen tegelijkertijd komen, maar gezien de grootte van de appartementen adviseren wij om met maximaal twee bezoekers tegelijkertijd te komen. Wanneer toch meer personen op bezoek komen, kunt u gebruik maken van het buitenterras of de tuin. Gebruik maken van de huiskamer is niet mogelijk omdat deze bestemd is voor bewoners.

In het appartement hoeven bewoners en bezoekers geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden.

Er is geen beperking voor de duur van het bezoek.

In de eerste plaats is het belangrijk om niet op bezoek te komen als u corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts. Wij adviseren u om u dan zo snel mogelijk te laten testen. Blijf alert op klachten bij uw naaste(n). Neem altijd contact op met een van de zorgmedewerkers, als u twijfelt of uw naaste corona-gerelateerde symptomen heeft.

Als er geen gezondheidsklachten zijn, dan gelden op al onze locaties de volgende coronamaatregelen voor bezoekers:

 • Momenteel zijn alle bezoekers welkom.
 • De bezoekers mogen tegelijkertijd komen, maar gezien de grootte van de appartementen adviseren wij om met maximaal twee bezoekers tegelijkertijd te komen. Wanneer toch meer personen op bezoek komen, kunt u gebruik maken van het buitenterras of de tuin. Gebruik maken van de huiskamer is niet mogelijk omdat deze bestemd is voor bewoners.
 • In het appartement hoeven bewoners en bezoekers geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Was/desïnfecteer uw handen bij binnenkomst op de locatie en vertrek
 • Er is geen beperking voor de duur van het bezoek.

Op een locatie kunnen nog aanvullende regels zijn. De eerste contactpersoon wordt van eventueel aanvullende coronamaatregelen op de hoogte gebracht. Informeer bij hem/haar voor het bezoek naar de aanvullende maatregelen.

Als er geen gezondheidsredenen zijn om af te zien van bezoek (zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts), dan gelden op al onze locaties de volgende coronamaatregelen voor bezoekers:

 • Momenteel zijn alle bezoekers welkom.
 • De bezoekers mogen tegelijkertijd komen, maar gezien de grootte van de appartementen adviseren wij om met maximaal twee bezoekers tegelijkertijd te komen. Wanneer toch meer personen op bezoek komen, kunt u gebruik maken van het buitenterras of de tuin. Gebruik maken van de huiskamer is niet mogelijk omdat deze bestemd is voor bewoners.
 • In het appartement hoeven bewoners en bezoekers geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Was/desïnfecteer uw handen bij binnenkomst op de locatie en vertrek
 • Er is geen beperking voor de duur van het bezoek.

Op een locatie kunnen nog aanvullende regels zijn. De eerste contactpersoon wordt van eventueel aanvullende coronamaatregelen op de hoogte gebracht. Informeer bij hem/haar voor het bezoek naar de aanvullende maatregelen.

Als een bewoner met u meerijdt in de auto moeten u en de andere inzittenden een mondkapje dragen.

Nee, dat is niet toegestaan. We vragen iedereen met corona-gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts) niet op bezoek te komen en zich te laten testen.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

U mag op bezoek komen als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én 48 uur koortsvrij bent én het minimaal 7 dagen geleden is dat u ziek werd.

Heeft u een verminderde weerstand? Dan mag u op bezoek komen als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én  48 uur koortsvrij bent én het minimaal 14 dagen geleden is dat u ziek werd.

 

Ja, de tuinen zijn open. Wel vragen wij u 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ja dit mag, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Als een bewoner met u meerijdt in de auto moeten u en de andere inzittenden een mondkapje dragen.

Het is bezoekers toegestaan om te eten en drinken in de appartementen, mits er geen sprake is van een verdenking of besmetting bij de bewoner.

Restaurant

Iedereen is welkom in het restaurant voor koffie/thee/gebak/lunch/diner/etc. Iedere locatie bepaalt zelf de openingstijden van het restaurant. Het maximum aantal gasten is afhankelijk van de grootte van de ruimte. Iedere gast heeft een vaste zitplaats. Er is geen maximum aantal personen per tafel. Iedereen dient wel de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen. Uitzondering daarop zijn leden die tot hetzelfde huishouden behoren; die hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Eten en drinken hoeft niet meer uitgeserveerd te worden. Wij gaan ervanuit dat bezoekers de gezondheidscheck hebben gedaan.

Buitenterras

Iedereen is welkom op het buitenterras. Iedere locatie bepaalt zelf de openingstijden van het buitenterras. Er is geen maximum aantal personen per tafel. Iedereen dient wel de 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te nemen. Uitzondering daarop zijn leden die tot hetzelfde huishouden behoren; die hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Iedere gast heeft een vaste zitplaats. Eten en drinken hoeft niet meer uitgeserveerd te worden. Wij gaan ervanuit dat bezoekers de gezondheidscheck hebben gedaan.

Ja, huisdieren op bezoek zijn toegestaan.

Ja, deze zijn welkom. Vrijwilligers houden ook 1,5 meter afstand.

Ja, dat ik mogelijk.

Er gelden regels voor een afspraak:

 • maak vooraf een reservering;
 • blijf thuis als u klachten heeft;
 • en houd 1,5 meter afstand waar dat kan.

Alle contactberoepen zijn toegestaan. Dat betekent dat onze cliënten hen mogen bezoeken en dat contactberoepen een bezoek mogen afleggen.

 

Een geestelijke verzorger kan bewoners bezoeken als hij/zij de coronamaatregelen opvolgt.

Ja. Mits zij 1,5 meter afstand houden.

Ja. Mits zij 1,5 meter afstand houden.

 • Dagactiviteiten, dagopvang en dagbehandeling gaan door.
 • Gebedsdiensten zijn toegestaan. Maximum aantal personen is afhankelijk van de grootte van de ruimte waarbij iedereen 1,5 meter afstand moet houden tot elkaar.