Skip to content

Update: gevolgen lockdown t/m 9 februari 2021

Op 12 januari heeft het kabinet de lockdown verlengd tot en met dinsdag 9 februari 2021. De beperkingen die er waren, blijven voorlopig gelden.

Zorg gaat door
Onze zorg aan bewoners gaat uiteraard gewoon door. Met alle beperkingen die er zijn, blijven wij ons inzetten om uitstekende zorg te verlenen. Wij hanteren daarbij de richtlijnen van RIVM en GGD en doen ons uiterste best om besmettingen tegen te gaan.

Bezoek
Tijdens de lockdown periode is minder bezoek mogelijk dan voorheen. Onze bewoners mogen, net als iedereen, per dag 1 bezoeker ontvangen. Een bezoeker is verplicht een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden. In een aantal gevallen, zoals bij bezoek aan een bewoner die verdacht is of besmet is met corona, wordt aan bezoekers verzocht ook aanvullende persoonsbeschermende middelen (zoals een schort, handschoenen en bril) te dragen.

Ga niet op bezoek wanneer u één of meerdere corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts. Wij adviseren u om u dan zo snel mogelijk te laten testen. Blijf alert op klachten bij uw naaste(n). Neem altijd contact op met een van de zorgmedewerkers, als u twijfelt of uw naaste corona-gerelateerde symptomen heeft.

Medische contactberoepen
Artsen, tandartsen en fysiotherapeuten blijven hun werk doen. Dat betekent dat onze cliënten hen mogen bezoeken en artsen, tandartsen en fysiotherapeuten een bezoek mogen afleggen. Een pedicurebehandeling kan doorgaan als deze behandeling medisch noodzakelijk is. Dit wordt door de arts bepaald. Mochten er andere medische behandelingen nodig zijn, dan vinden deze plaats op voorschrift van de arts.

Niet-medische contactberoepen
Kappers, schoonheidsspecialisten (incl. manicure, niet-medische pedicure) mogen voorlopig niet werken. Dat betekent dat cliënten hier niet naar toe kunnen en zij hen ook niet mogen ontvangen.

Restaurant
Al onze restaurants zijn gesloten voor bezoek van buitenaf. Het restaurant blijft wel open voor bewoners. Iedere bewoner heeft dan een vaste plaats, op 1,5 meter afstand van anderen en er mogen maximaal 30 personen in een ruimte als de ruimte dat toelaat. De maaltijden worden aan tafel geserveerd.

Dagactiviteiten

 • Dagactiviteiten, dagopvang en dagbehandeling gaan door in kleine groepen en met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Gebedsdiensten gaan door, maar zijn alleen toegankelijk voor bewoners, met een maximum van 30 personen als de ruimte dat toelaat op 1,5 meter afstand.

Vrijwilligers
Vrijwilligers blijven welkom op onze locaties. Uiteraard moeten zij klachtenvrij zijn en zijn zij verplicht een medisch mondkapje te dragen.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de zorgmedewerkers en/of uw contactpersoon. Zij denken graag met u mee en helpen u graag verder.

Samen zorgen we voor elkaar
Ook tijdens deze lockdown periode gaan we er alles aan doen om bewoners, bezoekers en collega’s binnen onze woonzorgcentra fijne dagen te bezorgen. Ook u kunt hieraan bijdragen. Stuur een kaartje, schrijf een brief of bel. Een klein gebaar is heel veel waard in deze bijzondere tijd.

We zijn er nog niet, maar we hopen dat we op korte termijn elkaar weer onder ‘normale omstandigheden’ treffen. Het is fijn om te zien hoe bewoners, naasten en medewerkers elkaar vinden en elkaar tot steun zijn. Laten we samen voor elkaar zorgen.

 

Veel gestelde vragen over bezoek

Dat hangt er van af. Wij bekijken dat per geval en informeren de eerste contactpersoon hierover. Onze inzet is maximaal welbevinden te balanceren met veiligheid voor (mede)bewoner(s) en medewerkers.

Op al bijna onze locaties (m.u.v. Het Wereldhuis) kunt u zonder afspraak terecht. Tijdens de lockdown geldt een maximum van 1 persoon per dag. Stem de bezoekmomenten onderling met elkaar af.

Het is verplicht een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden tot anderen. bezoekers. Bezoekers dragen het mondkapje ook op de appartementen.

Op Het Wereldhuis moet u een afspraak maken voor een bezoek, omdat we anders er niet voor kunnen zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. De eerste contactpersoon is hiervan op de hoogte. Een bezoekafspraak maakt u vanuit uw eigen huis in het online afsprakenportaal. De eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger heeft de inloggegevens en kan deze doorzetten binnen de familie. Vindt u het lastig om zelf de afspraak te plannen, vraag dan hulp aan een familielid, vriend of een kennis.

 

 

Op het moment zijn hier geen beperkingen voor. Mocht de situatie wijzigen dan wordt de eerste contactpersoon hiervan op de hoogte gebracht.

In de eerste plaats is het belangrijk om niet op bezoek te komen als u corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts. Wij adviseren u om u dan zo snel mogelijk te laten testen. Blijf alert op klachten bij uw naaste(n). Neem altijd contact op met een van de zorgmedewerkers, als u twijfelt of uw naaste corona-gerelateerde symptomen heeft.

Als er geen gezondheidsklachten zijn, dan gelden op al onze locaties de volgende coronamaatregelen voor bezoekers:

 • Maximaal 1 persoon per dag.
 • Draag een mondkapje (dat u zelf meebrengt)
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was/desïnfecteer uw handen bij binnenkomst op de locatie en vertrek

Op een locatie kunnen nog aanvullende regels zijn. De eerste contactpersoon wordt van eventueel aanvullende coronamaatregelen op de hoogte gebracht. Informeer bij hem/haar voor het bezoek naar de aanvullende maatregelen.

Als er geen gezondheidsredenen zijn om af te zien van bezoek (zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts), dan gelden op al onze locaties de volgende coronamaatregelen voor bezoekers:

 • Maximaal 1 persoon per dag.
 • Draag een mondkapje (dat u zelf meebrengt)
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was/desïnfecteer uw handen bij binnenkomst op de locatie en vertrek

Op een locatie kunnen nog aanvullende regels zijn. De eerste contactpersoon wordt van eventueel aanvullende coronamaatregelen op de hoogte gebracht. Informeer bij hem/haar voor het bezoek naar de aanvullende maatregelen.

Ook bezoekers die met een bewoner gaan wandelen en daarbij geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren, bijvoorbeeld als zij een rolstoel duwen, dragen dan ook buiten tijdens het wandelen een mondkapje.

Als een bewoner met u meerijdt in de auto moeten u en de andere inzittenden een mondkapje dragen.

Nee, dat is niet toegestaan. We vragen iedereen met corona-gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts) niet op bezoek te komen en zich te laten testen.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

Nee, dat is niet toegestaan.

U mag op bezoek komen als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én  48 uur koortsvrij bent én het minimaal 7 dagen geleden is dat u ziek werd.

Heeft u een verminderde weerstand? Dan mag u op bezoek komen als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én  48 uur koortsvrij bent én het minimaal 14 dagen geleden is dat u ziek werd.

 

Ja, de tuinen zijn open. Wel vragen wij u 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ja dit mag, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Als een bewoner met u meerijdt in de auto moeten u en de andere inzittenden een mondkapje dragen.

Samen eten en drinken is niet meer mogelijk, omdat bezoekers gedurende het hele bezoek een mondkapje dragen. Helpen bij eten en drinken is alleen toegestaan als dit via het zorgplan is afgesproken.

Tijdens de lockdown zijn al onze restaurants gesloten voor bezoek van buitenaf. Het restaurant blijft wel open voor bewoners. Iedere bewoner heeft dan een vaste plaats, op 1,5 meter afstand van anderen en er mogen maximaal 30 personen in een ruimte als de ruimte dat toelaat. De maaltijden worden aan tafel geserveerd.

Ja, huisdieren op bezoek zijn toegestaan.

Ja, deze zijn welkom. Vrijwilligers houden ook 1,5 meter afstand en dragen een medisch mondkapje en (eventueel bij lichamelijk contact) handschoenen.

Tijdens de lockdown is dat niet mogelijk.

Artsen, tandartsen en fysiotherapeuten blijven hun werk doen. Dat betekent dat onze cliënten hen mogen bezoeken en artsen, tandartsen en fysiotherapeuten een bezoek mogen afleggen. Een pedicurebehandeling kan doorgaan als deze behandeling medisch noodzakelijk is. Dit wordt door de arts bepaald. Mochten er andere medische behandelingen nodig zijn, dan vinden deze plaats op voorschrift van de arts.

 

Een geestelijke verzorger kan bewoners bezoeken als hij/zij de coronamaatregelen opvolgt. Dat betekent dat hij/zij een mondkapje draagt en 1,5 meter afstand houdt. Het bezoek vindt plaats op initiatief van de bewoner, familie en het zorgteam of op initiatief van de geestelijke verzorger zelf wanneer hij/zij dit nodig vindt.

Ja. Mits zij 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

Ja. Mits zij 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

 • Dagactiviteiten, dagopvang en dagbehandeling gaan door in kleine groepen en met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Gebedsdiensten gaan door, maar zijn alleen toegankelijk voor bewoners, met een maximum van 30 personen als de ruimte dat toelaat op 1,5 meter afstand.