Skip to content

Update: gevolgen lockdown

Momenteel gelden de volgende maatregelen:

Zorg gaat door
Onze zorg aan bewoners gaat uiteraard gewoon door. Met alle beperkingen die er zijn, blijven wij ons inzetten om uitstekende zorg te verlenen. Wij hanteren daarbij de richtlijnen van RIVM en GGD en doen ons uiterste best om besmettingen tegen te gaan.

Bezoek

Alle bewoners mogen twee bezoekers per dag ontvangen in hun eigen appartement. Gedurende de week kunnen dit ook verschillende bezoekers zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoeker.

Een bezoeker is verplicht een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden. In een aantal gevallen, zoals bij bezoek aan een bewoner die verdacht is of besmet is met corona, wordt aan bezoekers verzocht ook aanvullende persoonsbeschermende middelen (zoals een schort, handschoenen en bril) te dragen.

Ga niet op bezoek wanneer u één of meerdere corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts. Wij adviseren u om u dan zo snel mogelijk te laten testen. Blijf alert op klachten bij uw naaste(n). Neem altijd contact op met een van de zorgmedewerkers, als u twijfelt of uw naaste corona-gerelateerde symptomen heeft.

Medische contactberoepen
Artsen, tandartsen en fysiotherapeuten blijven hun werk doen. Dat betekent dat onze cliënten hen mogen bezoeken en artsen, tandartsen en fysiotherapeuten een bezoek mogen afleggen. Een pedicurebehandeling kan doorgaan als deze behandeling medisch noodzakelijk is. Dit wordt door de arts bepaald. Mochten er andere medische behandelingen nodig zijn, dan vinden deze plaats op voorschrift van de arts.

Niet-medische contactberoepen
Kappers, schoonheidsspecialisten (incl. manicure, niet-medische pedicure) mogen weer werken vanaf 3 maart 2021. Er gelden regels voor een afspraak:

 • maak vooraf een reservering;
 • blijf thuis als u klachten heeft;
 • houd een mondkapje op;
 • en houd 1,5 meter afstand waar dat kan.

Restaurant
Al onze restaurants zijn gesloten voor bezoek van buitenaf. Het restaurant blijft wel open voor bewoners. Iedere bewoner heeft dan een vaste plaats, op 1,5 meter afstand van anderen en er mogen maximaal 30 personen in een ruimte als de ruimte dat toelaat. De maaltijden worden aan tafel geserveerd.

Dagactiviteiten

 • Dagactiviteiten, dagopvang en dagbehandeling gaan door in kleine groepen en met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Gebedsdiensten gaan door, maar zijn alleen toegankelijk voor bewoners, met een maximum van 30 personen als de ruimte dat toelaat op 1,5 meter afstand.

Vrijwilligers
Vrijwilligers blijven welkom op onze locaties. Uiteraard moeten zij klachtenvrij zijn en zijn zij verplicht een medisch mondkapje te dragen.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de zorgmedewerkers en/of uw contactpersoon. Zij denken graag met u mee en helpen u graag verder.

 

Veel gestelde vragen over bezoek

Dat hangt er van af. Wij bekijken dat per geval en informeren de eerste contactpersoon hierover. Onze inzet is maximaal welbevinden te balanceren met veiligheid voor (mede)bewoner(s) en medewerkers.

Op al onze locaties (met uitzondering van Het Wereldhuis) kunt u zonder afspraak terecht. Momenteel geldt een maximum van 2 personen per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoeker.  Wij vragen familie om de bezoekmomenten onderling met elkaar af te stemmen.

Het is verplicht een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden tot andere bezoekers. Bezoekers dragen het mondkapje ook op de appartementen.

Op Het Wereldhuis moet u een afspraak maken voor een bezoek, omdat we anders er niet voor kunnen zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. De eerste contactpersoon is hiervan op de hoogte. Een bezoekafspraak maakt u vanuit uw eigen huis in het online afsprakenportaal. De eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger heeft de inloggegevens en kan deze doorzetten binnen de familie. Vindt u het lastig om zelf de afspraak te plannen, vraag dan hulp aan een familielid, vriend of een kennis.

 

 

Alle bewoners mogen twee bezoekers per dag ontvangen in hun eigen appartement. Gedurende de week kunnen dit ook verschillende bezoekers zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoeker.

Er is geen beperking voor de duur van het bezoek.

In de eerste plaats is het belangrijk om niet op bezoek te komen als u corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts. Wij adviseren u om u dan zo snel mogelijk te laten testen. Blijf alert op klachten bij uw naaste(n). Neem altijd contact op met een van de zorgmedewerkers, als u twijfelt of uw naaste corona-gerelateerde symptomen heeft.

Als er geen gezondheidsklachten zijn, dan gelden op al onze locaties de volgende coronamaatregelen voor bezoekers:

 • Alle bewoners mogen twee bezoekers per dag ontvangen in hun eigen appartement. Gedurende de week kunnen dit ook verschillende bezoekers zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoeker.
 • Draag een mondkapje (dat u zelf meebrengt)
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was/desïnfecteer uw handen bij binnenkomst op de locatie en vertrek

Op een locatie kunnen nog aanvullende regels zijn. De eerste contactpersoon wordt van eventueel aanvullende coronamaatregelen op de hoogte gebracht. Informeer bij hem/haar voor het bezoek naar de aanvullende maatregelen.

Als er geen gezondheidsredenen zijn om af te zien van bezoek (zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts), dan gelden op al onze locaties de volgende coronamaatregelen voor bezoekers:

 • Alle bewoners mogen twee bezoekers per dag ontvangen in hun eigen appartement. Gedurende de week kunnen dit ook verschillende bezoekers zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoeker.
 • Draag een mondkapje (dat u zelf meebrengt)
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was/desïnfecteer uw handen bij binnenkomst op de locatie en vertrek

Op een locatie kunnen nog aanvullende regels zijn. De eerste contactpersoon wordt van eventueel aanvullende coronamaatregelen op de hoogte gebracht. Informeer bij hem/haar voor het bezoek naar de aanvullende maatregelen.

Ook bezoekers die met een bewoner gaan wandelen en daarbij geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren, bijvoorbeeld als zij een rolstoel duwen, dragen dan ook buiten tijdens het wandelen een mondkapje.

Als een bewoner met u meerijdt in de auto moeten u en de andere inzittenden een mondkapje dragen.

Nee, dat is niet toegestaan. We vragen iedereen met corona-gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts) niet op bezoek te komen en zich te laten testen.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

U mag op bezoek komen als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én 48 uur koortsvrij bent én het minimaal 7 dagen geleden is dat u ziek werd.

Heeft u een verminderde weerstand? Dan mag u op bezoek komen als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én  48 uur koortsvrij bent én het minimaal 14 dagen geleden is dat u ziek werd.

 

Ja, de tuinen zijn open. Wel vragen wij u 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ja dit mag, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Als een bewoner met u meerijdt in de auto moeten u en de andere inzittenden een mondkapje dragen.

Het is bezoekers toegestaan om te eten en drinken in de appartementen, mits er geen sprake is van een verdenking of besmetting bij de bewoner. Het dragen van een mondneusmasker tijdens het bezoek blijft verplicht, maar het mondneusmasker mag tijdens het eten en drinken even af.

Helpen bij eten en drinken is alleen toegestaan als dit via het zorgplan is afgesproken.

Tijdens de lockdown zijn al onze restaurants gesloten voor bezoek van buitenaf. Het restaurant blijft wel open voor bewoners. Iedere bewoner heeft dan een vaste plaats, op 1,5 meter afstand van anderen en er mogen maximaal 30 personen in een ruimte als de ruimte dat toelaat. De maaltijden worden aan tafel geserveerd.

Ja, huisdieren op bezoek zijn toegestaan.

Ja, deze zijn welkom. Vrijwilligers houden ook 1,5 meter afstand en dragen een medisch mondkapje en (eventueel bij lichamelijk contact) handschoenen.

Vanaf 3 maart 2021 is het weer mogelijk om naar de kapper te gaan.

Er gelden regels voor een afspraak:

 • maak vooraf een reservering;
 • blijf thuis als u klachten heeft;
 • houd een mondkapje op;
 • en houd 1,5 meter afstand waar dat kan.

Artsen, tandartsen en fysiotherapeuten blijven hun werk doen. Dat betekent dat onze cliënten hen mogen bezoeken en artsen, tandartsen en fysiotherapeuten een bezoek mogen afleggen. Een pedicurebehandeling kan doorgaan als deze behandeling medisch noodzakelijk is. Dit wordt door de arts bepaald. Mochten er andere medische behandelingen nodig zijn, dan vinden deze plaats op voorschrift van de arts.

 

Een geestelijke verzorger kan bewoners bezoeken als hij/zij de coronamaatregelen opvolgt. Dat betekent dat hij/zij een mondkapje draagt en 1,5 meter afstand houdt. Het bezoek vindt plaats op initiatief van de bewoner, familie en het zorgteam of op initiatief van de geestelijke verzorger zelf wanneer hij/zij dit nodig vindt.

Ja. Mits zij 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

Ja. Mits zij 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

 • Dagactiviteiten, dagopvang en dagbehandeling gaan door in kleine groepen en met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Gebedsdiensten gaan door, maar zijn alleen toegankelijk voor bewoners, met een maximum van 30 personen als de ruimte dat toelaat op 1,5 meter afstand.