Skip to content

Update: versoepelingen en maatregelen

Deze maatregelen en versoepelingen gelden vanaf 5 juni 2021:

Bezoek

Alle bewoners mogen vier bezoekers per dag ontvangen in hun eigen appartement. Gedurende de week kunnen dit ook verschillende bezoekers zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoeker. De bezoekers mogen tegelijkertijd komen, maar gezien de grootte van de appartementen adviseren wij om met maximaal twee bezoekers tegelijkertijd te komen. Wanneer toch 4 personen op bezoek komen, kunnen zij gebruik maken van het buitenterras of de tuin. Gebruik maken van de huiskamer is niet mogelijk omdat deze bestemd is voor bewoners.

In het appartement hoeven bewoners en bezoekers geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden wanneer bewoner en bezoekers volledig zijn gevaccineerd of een negatieve test kunnen overleggen. Indien bezoekers niet volledig gevaccineerd zijn of geen negatieve testuitslag kunnen overleggen, blijven de 1,5 meter afstand van kracht en ook het dragen van een
mondneusmasker blijft dan verplicht. Zorggroep Elde Maasduinen zal dit niet controleren, maar roept alle bezoekers op om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Ga niet op bezoek wanneer u één of meerdere corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts. Wij adviseren u om u dan zo snel mogelijk te laten testen. Blijf alert op klachten bij uw naaste(n). Neem altijd contact op met een van de zorgmedewerkers, als u twijfelt of uw naaste corona-gerelateerde symptomen heeft.

Contactberoepen
Alle contactberoepen zijn toegestaan, inclusief sekswerkers. Alle contactberoepen kunnen worden ontvangen in het appartement. Een contactberoep wordt niet meegerekend bij het aantal toegestane bezoekers.

Restaurant en buitenterras

Bewoners en huurders met een zorgovereenkomst en woonachtig op een locatie van Zorggroep Elde Maasduinen zijn welkom in het restaurant van de locatie (andere externe bezoekers niet). Maximale groepsgrootte: 50 personen. Het is mogelijk met shifts te werken. Er wordt met reservering gewerkt (ter plaatse of vooraf reserveren). Iedere locatie bepaalt zelf de shifts, reserveringen en het maximale aantal bezoekers per shift, rekening houdend met de capaciteit van het restaurant.

Het buitenterras mag geopend zijn tussen 06.00-22.00u. Er wordt met reservering gewerkt (ter plaatse of vooraf reserveren). Iedere locatie bepaalt zelf de openingstijden en reserveringen binnen de genoemde uren. Per tafeltje zitten max. 4 personen (excl. kinderen t/m 12 jaar) op
1,5 meter afstand (indien het om personen uit hetzelfde huishouden gaat, dan mag men op minder dan 1,5 meter afstand zitten). Het aantal tafels is gelimiteerd aan de capaciteit van het buitenterras waarbij een maximum van 50 personen op het hele buitenterras geldt. Eten en
drinken wordt aan tafel geserveerd om loopbewegingen te beperken. Wij gaan ervanuit dat bezoekers de gezondheidscheck hebben gedaan.

Activiteiten

 • Dagactiviteiten, dagopvang en dagbehandeling gaan door in kleine groepen en met inachtneming van de 1,5 meter. Groepsgrootte: max. 50 personen. Bewoners uit meerdere kerngroepen mogen bij elkaar komen voor een activiteit.
 • Gebedsdiensten gaan door, maar zijn alleen toegankelijk voor bewoners, met een maximum van 50 personen als de ruimte dat toelaat op 1,5 meter afstand.
 • Zingen is toegestaan bij vieringen en activiteiten. Hier zijn geen bezoekers bij aanwezig. De ruimte wordt goed geventileerd. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Zingen binnen de 1,5 meter is toegestaan als er wordt gezongen binnen het kernteam.
 • Het gebruik van de duofiets is toegestaan. Binnen de 1,5 meter moet een mondneusmasker gedragen worden. Er hoeft geen mondneusmasker gedragen te worden als iemand volledig is gevaccineerd of een negatieve testuitslag kan overleggen.
 • Het gebruik van de recreatiebus is toegestaan met het eigen kernteam. De chauffeur, vrijwilligers, bezoekers en zorgmedewerkers dragen hierbij altijd een mondneusmasker en houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar. Bewoners hoeven geen mondneusmasker te dragen.
 • Uitstapjes met bewoners aan een winkel, terras, kerkdienst of uitvaart zijn mogelijk. De basisregels (1,5 meter afstand houden, dragen van een mondkapje en goede handhygiëne) blijven hierbij gelden.
 • Bewoners van Zorggroep Elde Maasduinen en cliënten van buitenaf met een eerstelijns paramedische behandeling bij Zorggroep Elde Maasduinen zijn tegelijkertijd welkom in de oefenzaal, mits men geen klachten heeft. Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. De ruimte wordt goed geventileerd.

Vrijwilligers
Vrijwilligers blijven welkom op onze locaties. Uiteraard moeten zij klachtenvrij zijn en zijn zij verplicht een medisch mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand tot anderen te houden.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de zorgmedewerkers en/of uw contactpersoon. Zij denken graag met u mee en helpen u graag verder.

 

Veel gestelde vragen over bezoek

Dat hangt er van af. Wij bekijken dat per geval en informeren de eerste contactpersoon hierover. Onze inzet is maximaal welbevinden te balanceren met veiligheid voor (mede)bewoner(s) en medewerkers.

Op al onze locaties (met uitzondering van Het Wereldhuis) kunt u zonder afspraak terecht. Momenteel geldt een maximum van 2 personen per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoeker.

Op Het Wereldhuis moet u een afspraak maken voor een bezoek, omdat we anders er niet voor kunnen zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. De eerste contactpersoon is hiervan op de hoogte. Een bezoekafspraak maakt u vanuit uw eigen huis in het online afsprakenportaal. De eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger heeft de inloggegevens en kan deze doorzetten binnen de familie. Vindt u het lastig om zelf de afspraak te plannen, vraag dan hulp aan een familielid, vriend of een kennis.

 

 

Alle bewoners mogen vier bezoekers per dag ontvangen in hun eigen appartement. Gedurende de week kunnen dit ook verschillende bezoekers zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoeker.

De bezoekers mogen tegelijkertijd komen, maar gezien de grootte van de appartementen adviseren wij om met maximaal twee bezoekers tegelijkertijd te komen. Wanneer toch 4 personen op bezoek komen, kunnen zij gebruik maken van het buitenterras of de tuin. Gebruik maken van de huiskamer is niet mogelijk omdat deze bestemd is voor bewoners.

In het appartement hoeven bewoners en bezoekers geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden wanneer bewoner en bezoekers volledig zijn gevaccineerd of een negatieve test kunnen overleggen. Indien bezoekers niet volledig gevaccineerd zijn of geen negatieve testuitslag kunnen overleggen, blijven de 1,5 meter afstand van kracht en ook het dragen van een
mondneusmasker blijft dan verplicht. Zorggroep Elde Maasduinen zal dit niet controleren, maar roept alle bezoekers op om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Er is geen beperking voor de duur van het bezoek.

In de eerste plaats is het belangrijk om niet op bezoek te komen als u corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts. Wij adviseren u om u dan zo snel mogelijk te laten testen. Blijf alert op klachten bij uw naaste(n). Neem altijd contact op met een van de zorgmedewerkers, als u twijfelt of uw naaste corona-gerelateerde symptomen heeft.

Als er geen gezondheidsklachten zijn, dan gelden op al onze locaties de volgende coronamaatregelen voor bezoekers:

 • Alle bewoners mogen vier bezoekers per dag ontvangen in hun eigen appartement. Gedurende de week kunnen dit ook verschillende bezoekers zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoeker.
 • De bezoekers mogen tegelijkertijd komen, maar gezien de grootte van de appartementen adviseren wij om met maximaal twee bezoekers tegelijkertijd te komen. Wanneer toch 4 personen op bezoek komen, kunnen zij gebruik maken van het buitenterras of de tuin. Gebruik maken van de huiskamer is niet mogelijk omdat deze bestemd is voor bewoners.
 • In het appartement hoeven bewoners en bezoekers geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden wanneer bewoner en bezoekers volledig zijn gevaccineerd of een negatieve test kunnen overleggen. Indien bezoekers niet volledig gevaccineerd zijn of geen negatieve testuitslag kunnen overleggen, blijven de 1,5 meter afstand van kracht en ook het dragen van een
  mondneusmasker blijft dan verplicht. Zorggroep Elde Maasduinen zal dit niet controleren, maar roept alle bezoekers op om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • Was/desïnfecteer uw handen bij binnenkomst op de locatie en vertrek
 • Er is geen beperking voor de duur van het bezoek.

Op een locatie kunnen nog aanvullende regels zijn. De eerste contactpersoon wordt van eventueel aanvullende coronamaatregelen op de hoogte gebracht. Informeer bij hem/haar voor het bezoek naar de aanvullende maatregelen.

Als er geen gezondheidsredenen zijn om af te zien van bezoek (zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts), dan gelden op al onze locaties de volgende coronamaatregelen voor bezoekers:

 • Alle bewoners mogen twee bezoekers per dag ontvangen in hun eigen appartement. Gedurende de week kunnen dit ook verschillende bezoekers zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee als bezoeker.
 • In het appartement hoeven bewoners en bezoekers geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden wanneer bewoner en bezoekers volledig zijn gevaccineerd of een negatieve test kunnen overleggen. Indien bezoekers niet volledig gevaccineerd zijn of geen negatieve testuitslag kunnen overleggen, blijven de 1,5 meter afstand van kracht en ook het dragen van een
  mondneusmasker blijft dan verplicht. Zorggroep Elde Maasduinen zal dit niet controleren, maar roept alle bezoekers op om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • Was/desïnfecteer uw handen bij binnenkomst op de locatie en vertrek

Op een locatie kunnen nog aanvullende regels zijn. De eerste contactpersoon wordt van eventueel aanvullende coronamaatregelen op de hoogte gebracht. Informeer bij hem/haar voor het bezoek naar de aanvullende maatregelen.

Als een bewoner met u meerijdt in de auto moeten u en de andere inzittenden een mondkapje dragen.

Nee, dat is niet toegestaan. We vragen iedereen met corona-gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts) niet op bezoek te komen en zich te laten testen.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

U mag op bezoek komen als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én 48 uur koortsvrij bent én het minimaal 7 dagen geleden is dat u ziek werd.

Heeft u een verminderde weerstand? Dan mag u op bezoek komen als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én  48 uur koortsvrij bent én het minimaal 14 dagen geleden is dat u ziek werd.

 

Ja, de tuinen zijn open. Wel vragen wij u 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ja dit mag, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Als een bewoner met u meerijdt in de auto moeten u en de andere inzittenden een mondkapje dragen.

Het is bezoekers toegestaan om te eten en drinken in de appartementen, mits er geen sprake is van een verdenking of besmetting bij de bewoner.

Helpen bij eten en drinken is alleen toegestaan als dit via het zorgplan is afgesproken.

Restaurant
Bewoners en huurders met een zorgovereenkomst en woonachtig op een locatie van Zorggroep Elde Maasduinen zijn welkom in het restaurant van de
locatie (andere externe bezoekers niet). Maximale groepsgrootte: 50 personen. Het is mogelijk met shifts te werken. Er wordt met reservering gewerkt (ter plaatse of vooraf reserveren). Iedere locatie bepaalt zelf de
shifts, reserveringen en het maximale aantal bezoekers per shift, rekening houdend met de capaciteit van het restaurant.

Buitenterras

Het buitenterras mag geopend zijn tussen 06.00-22.00u. Er wordt met reservering gewerkt (ter plaatse of vooraf reserveren). Iedere locatie bepaalt zelf de openingstijden en reserveringen binnen de genoemde uren. Per tafeltje zitten max. 4 personen (excl. kinderen t/m 12 jaar) op
1,5 meter afstand (indien het om personen uit hetzelfde huishouden gaat, dan mag men op minder dan 1,5 meter afstand zitten). Het aantal tafels is gelimiteerd aan de capaciteit van het buitenterras waarbij een maximum van 50 personen op het hele buitenterras geldt. Eten en
drinken wordt aan tafel geserveerd om loopbewegingen te beperken. Wij gaan ervanuit dat bezoekers de gezondheidscheck hebben gedaan.

Ja, huisdieren op bezoek zijn toegestaan.

Ja, deze zijn welkom. Vrijwilligers houden ook 1,5 meter afstand en dragen een medisch mondkapje en (eventueel bij lichamelijk contact) handschoenen.

Ja, dat ik mogelijk.

Er gelden regels voor een afspraak:

 • maak vooraf een reservering;
 • blijf thuis als u klachten heeft;
 • houd een mondkapje op;
 • en houd 1,5 meter afstand waar dat kan.

Alle contactberoepen zijn toegestaan. Dat betekent dat onze cliënten hen mogen bezoeken en dat contactberoepen een bezoek mogen afleggen. Een contactberoep wordt niet meegerekend bij het aantal toegestane bezoekers per dag.

 

Een geestelijke verzorger kan bewoners bezoeken als hij/zij de coronamaatregelen opvolgt.

Ja. Mits zij 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

Ja. Mits zij 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

 • Dagactiviteiten, dagopvang en dagbehandeling gaan door.
 • Gebedsdiensten zijn toegestaan met een maximum van 50 personen als de ruimte dat toelaat, op 1,5 meter afstand.