Spring naar content

Update: versoepelingen en maatregelen

Deze maatregelen gelden vanaf 13 november 2021

 

Bezoek

Alle bewoners mogen maximaal 4 bezoekers per dag ontvangen als zij niet zijn besmet of worden verdacht van besmetting. Het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondneusmasker is hierbij verplicht.

Ga niet op bezoek wanneer u één of meerdere corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts. Wij adviseren u om u dan zo snel mogelijk te laten testen. Ook in het verkoudheidsseizoen. Blijf alert op klachten bij uw naaste(n). Neem altijd contact op met een van de zorgmedewerkers, als u twijfelt of uw naaste corona-gerelateerde symptomen heeft.

Toegankelijkheid huiskamers

Momenteel zijn de huiskamers alleen toegankelijk voor cliënten en niet voor bezoekers.

Mondneusmaskers en anderhalve meter

In zijn algemeenheid geldt voor alle locaties en in de thuiszorg: iedereen draagt een mondneusmasker, inclusief zorgpersoneel, vrijwilligers, bezoekers en contactberoepen. De enige uitzondering hierop zijn cliënten wanneer zij zich op hun eigen afdeling bevinden. Bezoek mag in het appartement het mondneusmasker afzetten wanneer u zit.

Het kabinet heeft het dringende advies afgegeven om anderhalve meter afstand te bewaren. Onze collega’s doen dat, voor zover dat mogelijk is in de zorgtaken, altijd. Wij vragen u om deze afstand ook te respecteren.

Contactberoepen
Alle contactberoepen zijn toegestaan. Alle contactberoepen kunnen worden ontvangen in het appartement. Contactberoepen dragen een mondneusmasker, en daar waar van toepassing aanvullende persoonsbeschermende materialen.

Restaurants en terrassen

Iedereen is welkom in de restaurants en op de terrassen. Iedere locatie bepaalt zelf de openingstijden. Het maximum aantal gasten is afhankelijk van de grootte van de ruimte. Wij gaan ervanuit dat bezoekers de gezondheidscheck hebben gedaan. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht. Wanneer iemand zit op een vaste zitplaats, mag het mondneusmasker afgezet worden.
Het kabinet heeft voor zorginstellingen een uitzondering gemaakt op de noodzaak van een coronatoegangsbewijs. Een coronatoegangsbewijs is voor cliënten, bezoekers en medewerkers niet nodig bij een bezoek aan een restaurant van Zorggroep Elde Maasduinen. Uitzondering: voor Restaurant de Kapel op Park Vossenberg wordt voor externe bezoekers wèl gebruik gemaakt van het coronatoegangsbewijs

Winkel

Iedereen is welkom in de winkel(s) van de locatie. U wordt verzocht een mondneusmasker te dragen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers blijven welkom op onze locaties. Uiteraard moeten zij klachtenvrij zijn, houden zij 1,5 meter afstand en dragen ze een mondneusmasker.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de zorgmedewerkers en/of uw contactpersoon. Zij denken graag met u mee en helpen u verder.

 

Veel gestelde vragen over bezoek

Dat hangt er van af. Wij bekijken dat per geval en informeren de eerste contactpersoon hierover. Onze inzet is maximaal welbevinden te balanceren met veiligheid voor (mede)bewoner(s) en medewerkers.

Op al onze locaties (met uitzondering van Het Wereldhuis) kunt u zonder afspraak terecht. Zorg er wel voor dat u een mondneusmasker draagt en anderhalve meter afstand bewaart.

Op Het Wereldhuis moet u een afspraak maken voor een bezoek, omdat we anders er niet voor kunnen zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. De eerste contactpersoon is hiervan op de hoogte. Een bezoekafspraak maakt u vanuit uw eigen huis in het online afsprakenportaal. De eerste contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger heeft de inloggegevens en kan deze doorzetten binnen de familie. Vindt u het lastig om zelf de afspraak te plannen, vraag dan hulp aan een familielid, vriend of een kennis.

 

 

Momenteel zijn alle bezoekers welkom. Gebruik maken van de huiskamer is niet mogelijk omdat deze bestemd is voor bewoners.

Er is geen beperking voor de duur van het bezoek.

In de eerste plaats is het belangrijk om niet op bezoek te komen als u corona-gerelateerde klachten heeft, zoals hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts. Wij adviseren u om u dan zo snel mogelijk te laten testen. Blijf alert op klachten bij uw naaste(n). Neem altijd contact op met een van de zorgmedewerkers, als u twijfelt of uw naaste corona-gerelateerde symptomen heeft.

Als er geen gezondheidsklachten zijn, dan gelden op al onze locaties de volgende coronamaatregelen voor bezoekers:

 • Een cliënt mag maximaal 4 bezoekers per dag ontvangen
 • Draag een mondneusmasker
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Gebruik maken van de huiskamer is niet mogelijk omdat deze bestemd is voor bewoners.
 • Was/desïnfecteer uw handen bij binnenkomst op de locatie en bij vertrek
 • Er is geen beperking voor de duur van het bezoek.

Op een locatie kunnen nog aanvullende regels zijn. De eerste contactpersoon wordt van eventueel aanvullende coronamaatregelen op de hoogte gebracht. Informeer bij hem/haar voor het bezoek naar de aanvullende maatregelen.

Nee, dat is niet toegestaan. We vragen iedereen met corona-gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts) niet op bezoek te komen en zich te laten testen.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

U mag op bezoek komen als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én 48 uur koortsvrij bent én het minimaal 7 dagen geleden is dat u ziek werd.

Heeft u een verminderde weerstand? Dan mag u op bezoek komen als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én  48 uur koortsvrij bent én het minimaal 14 dagen geleden is dat u ziek werd.

 

Iedereen is welkom in de restaurants en op de terrassen. Iedere locatie bepaalt zelf de openingstijden. Het maximum aantal gasten is afhankelijk van de grootte van de ruimte. Wij gaan ervanuit dat bezoekers de gezondheidscheck hebben gedaan. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht. Het mondneusmasker mag af wanneer u zit.

Het kabinet heeft voor zorginstellingen een uitzondering gemaakt op de noodzaak van een coronatoegangsbewijs. Een coronatoegangsbewijs is voor cliënten, bezoekers en medewerkers niet nodig bij een bezoek aan een restaurant van Zorggroep Elde Maasduinen. Uitzondering: voor Restaurant de Kapel op Park Vossenberg wordt voor externe bezoekers wèl gebruik gemaakt van het coronatoegangsbewijs 

Het kabinet heeft voor zorginstellingen een uitzondering gemaakt op de noodzaak van een coronatoegangsbewijs. Een coronatoegangsbewijs is voor cliënten, bezoekers en medewerkers niet nodig bij een bezoek aan een restaurant van Zorggroep Elde Maasduinen. Uitzondering: voor Restaurant de Kapel op Park Vossenberg wordt voor externe bezoekers wèl gebruik gemaakt van het coronatoegangsbewijs

Wilt u, eventueel samen met familie of medewerkers, een uitstapje buiten ZGEM maken? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een coronatoegangsbewijs. Medewerkers van ZGEM mogen deze vanwege privacywetgeving niet voor cliënten aanvragen.
Net als met andere documenten kunnen er wel afspraken gemaakt worden waarbij wij een door u aangevraagd coronatoegangsbewijs voor u bewaren. Bespreek dit met één van de zorgmedewerkers of uw contactpersoon.

Het aanvragen van een coronatoegangsbewijs gaat via www.coronacheck.nl of telefoonnummer 0800-1421.

Alle cliënten die bij Zorggroep Elde Maasduinen behandeld worden door een specialist ouderengeneeskunde zijn door ZGEM zelf gevaccineerd. Van deze cliënten zijn de gegevens doorgegeven aan de GGD en zij kunnen een coronatoegangsbewijs aanvragen.

Cliënten van ZGEM die niet door een specialist ouderengeneeskunde behandeld worden, zijn geprikt via de huisarts. ZGEM heeft hierin gefaciliteerd om cliënten op locatie te kunnen laten vaccineren, maar heeft zelf de prikken niet gezet. In deze situatie is de huisarts verantwoordelijk voor het doorgeven van de informatie aan de GGD. Neemt u daarom contact op met de huisarts om de informatie alsnog door te laten geven.

Ja, de tuinen zijn open.

Ja, dit is geen probleem.

Het is bezoekers toegestaan om te eten en drinken in de appartementen, mits er geen sprake is van een verdenking of besmetting bij de bewoner.

Ja, huisdieren op bezoek zijn toegestaan.

Ja, vrijwilligers zijn welkom.

Ja, dat ik mogelijk.

Er gelden regels voor een afspraak:

 • maak vooraf een reservering;
 • blijf thuis als u klachten heeft;
 • draag een mondneusmasker.

Alle contactberoepen zijn toegestaan. Dat betekent dat onze cliënten hen mogen bezoeken en dat contactberoepen een bezoek mogen afleggen.

 

Een geestelijk verzorger kan bewoners bezoeken als hij/zij de nog geldende coronamaatregelen opvolgt.

Ja, mits zij geen corona-gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts) hebben.

Zij dragen hierbij altijd een mondneusmasker en bewaren 1,5 meter afstand.

Ja, mits zij geen corona-gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, loopneus, niezen, verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten of koorts) hebben.

Zij dragen hierbij altijd een mondneusmasker en bewaren 1,5 meter afstand.

 • Dagactiviteiten, dagopvang en dagbehandeling gaan door.
 • Gebedsdiensten zijn toegestaan. Het maximum aantal bezoekers in de binnenruimte is nog beperkt tot 75% van de capaciteit.