Spring naar content

Subsidie voor mooie samenwerking tussen zorgmedewerkers, naasten en vrijwilligers

22 juni 2023

1_Familie

Een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënten, naasten, vrijwilligers en zorgteams is enorm waardevol. Door te veranderen van ‘zorgen-voor’ naar ‘samen-zorgen-dat’ kunnen cliënten meer zelf en blijven naasten een belangrijke rol in het leven spelen. We zien dat dit voor geluk en plezier zorgt bij cliënten en naaste zelf, maar ook bij medewerkers en vrijwilligers. ZonMw, de Nederlandse instelling die wetenschappelijk onderzoek in de zorg subsidieert, heeft nu een subsidie van drie ton toegekend voor samen-zorgen-dat. In deze studie werkt het UKON (Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen) samen met Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) en De Waalboog. Wij werken al langer samen aan het verder opzetten van deze waardevolle samenwerking.

Het principe van ‘samen-zorgen-dat’ kunnen we nu verder uitbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Naast dat de samenwerking heel mooi is, dragen we hiermee ook bij aan het zoeken naar een oplossing van een groot maatschappelijk vraagstuk, namelijk het probleem dat de langdurige zorg, zoals deze nu georganiseerd is, niet meer houdbaar is door personeelstekorten en de toenemende zorgvraag.

Door middel van actieonderzoek van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), Radboudumc, wordt deze cultuurverandering op vier afdelingen ondersteund. De komende 3 jaar werken we aan een gelijkwaardige samenwerking met alle betrokkenen, tasten de deelnemers af wat iedereen kan bijdragen aan een andere werkwijze, wat de interesse en mogelijkheden zijn en welke voorwaarden bij deze werkwijze komen kijken. De kennis en ervaringen van ZGEM en De Waalboog wordt door het UKON overgedragen aan de gehele Nederlandse verpleeghuissetting. Uniek is de samenwerking met het ROC Koning Willem 1 College, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Vilans (kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning), waardoor er veel ondersteuning in de praktijk is en de kennis ook via hun kanalen snel kan verspreiden.

Meer weten over ‘samen-zorgen-dat’ bij ZGEM? Neem eens een kijkje op zgem.nl/samenzorg