Spring naar content

Regionale bewustwordingscampagne Mijn Zorg van start

28 mei 2024

240517_Mijn Zorg_Social_Square

Zorg en welzijn bestaat in onze regio dit jaar 750 jaar. Iets om trots op te zijn. Door de eeuwen heen is de zorg veranderd en verandert nog steeds. De vraag naar zorg neemt de komende jaren alleen maar toe, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt. Het samenwerkingsverband Zorgzaam ’s-Hertogenbosch* start een speciale regionale bewustwordingscampagne Mijn Zorg gericht op burgers.  

Door steeds meer gebruik te maken van technologische hulpmiddelen, een intensievere samenwerking tussen verschillende organisaties en een daadkrachtige aanpak gebeurt er al veel. Helaas is dat nog niet genoeg. De professionele zorg zoals we die nu kennen, is over een tijd geen vanzelfsprekendheid meer en wordt alleen nog maar beschikbaar voor mensen die het écht hard nodig hebben. Misschien denk je nu ‘boeiend, mij’n zorg’, maar wat nou als je moeder, je buurman, je beste vriend(in) of collega geen professionele zorg meer kunnen krijgen?

Mijn Zorg
De campagne roept met inspirerende en laagdrempelige voorbeelden mensen op om een steentje bij te dragen. Iedereen kan helpen door te zorgen voor familie, buren of vrienden, of gewoon door er voor iemand te zijn. Samen bouwen we aan een omgeving, waarin we goed voor onszelf én voor elkaar zorgen. Zo gaan we van Mij’n Zorg naar Mijn Zorg.

Lees meer over hoe jij Mij’n Zorg in Mijn Zorg kan veranderen op ookmijnzorg.nl Ben je een inspirerend voorbeeld of weet je iemand die een inspirerend voorbeeld is? Laat het ons weten via ookmijnzorg.nl. Heb je een vraag over de campagne? Mail dan naar info@ookmijnzorg.nl.

*Organisaties van Zorgzaam ‘s-Hertogenbosch e.o.

Avans Hogeschool, Alzheimer NL, Brabant Wonen, BrabantZorg, Cello zorg, Concordant apothekersgroep, Farent, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Maasdriel, gemeente St Michielsgestel, GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch huisartsen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Koepel voor Zorgcoöperaties, Koning Willem I College, Laverhof, MEE de Meentgroep, MO Den Bosch, Novadic Kentron, Oosterpoort, Reinier van Arkel, Santé Partners, Van Neynsel, Vivent, Zorggroep Elde Maasduinen, Zayaz, Zorgbelang Brabant en Zeeland, Zorgverzekeraar VGZ, Zorgverzekeraar CZ.