Spring naar content

Regionaal Coördinatiepunt kortdurende zorg Noordoost Brabant operationeel

11 september 2023

_tmp_41c980e8a3b56fe259abd67f3a283e3c99783704_0

Sinds 1 september is er voor verwijzers in de regio Noordoost Brabant één Regionaal Coördinatiepunt (RCP) waar zij patiënten kunnen aanmelden die  kortdurende nodig hebben. Ze hoeven niet meer zelf contact op te nemen met de klantenservice van ons of anderen ouderenzorgorganisaties: BrabantZorg, Sint Jozefoord, Laverhof, van Neynsel en Vivent. Eén digitale aanvraag via Zorgdomein en één belletje naar het RCP is vaak al genoeg voor de medewerkers van het RCP om triage te kunnen doen en op zoek te kunnen gaan naar een geschikt en beschikbaar bed bij één van de VVT-organisaties. 

Met name voor huisartsen en medewerkers van het transferbureau in het ziekenhuis levert dit veel tijdswinst op. Waar ze voorheen tal van telefoontjes naar de klantenservice van elke afzonderlijke organisatie moesten plegen om een patiënt aan een kortdurend verblijf te helpen, hoeven ze nog maar één handeling te doen. Het RCP heeft een compleet beeld van de geschikte en beschikbare bedden. Ook medewerkers van de spoedeisende hulp in ziekenhuizen en huisartsenposten zullen hier in de toekomst profijt van hebben.

Werkwijze

Een RCP medewerker ontvangt de aanvragen, bepaalt de urgentie bij de hulpvraag, doet de triage en zorgt vervolgens voor een vlotte doorstroming. Dit ontzorgt de huisarts enorm. Het Regionaal Coördinatiepunt is zeven dagen in de week 24 uur per dag bereikbaar.


Kortdurende zorg

Het Regionaal Coördinatiepunt bemiddelt patiënten die kortdurende zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze na een ziekenhuisopname nog niet direct naar huis kunnen en eerst tijdelijk elders moeten verblijven, eerst nog moeten revalideren of omdat ze niet meer veilig thuis kunnen wonen en crisiszorg nodig hebben.

Meer informatie

Meer informatie over het Regionaal Coördinatiepunt is te vinden op www.iedereenzorgt.nl/rcp.

Iedereenzorgt

Het Regionaal Coördinatiepunt (RCP) is een mooi resultaat van het regioprogramma ‘Iedereen zorgt’ van het samenwerkingsverband VVT-Noordoost Brabant. Elf VVT-organisaties uit Noordoost Brabant deel, te weten BrabantZorg, Laverhof, Annenborch, Pantein, Santé Partners, Sint Anna Boxmeer, Sint Jozefoord, Van Neynsel, Vivent, Vughterstede, Zorggroep Elde Maasduinen en Zorgstichting ’t Heem hebben samen deze regiovisie opgesteld.

Dit omdat we allemaal weten dat de uitdagingen in de ouderenzorg enorm zijn, als gevolg van de stijgende zorgvraag door vergrijzing en een groeiend tekort aan personeel en middelen. Met de regiovisie schetsen de organisaties een toekomstbeeld waarin ‘Iedereen zorgt’. De regiovisie is opgedeeld in zes thema’s: vitale burgers en cliënten, aantrekkelijk werken, samen anders organiseren, digitalisering & data en duurzaamheid. Meer weten? Kijk op www.iedereenzorgt.nl.