Spring naar content

Psychologie

Het kan voorkomen dat het mentaal wat minder gaat. Door een grote gebeurtenis in uw leven, door ziekte of een andere oorzaak. De psychologen van Zorggroep Elde Maasduinen ondersteunen u en bieden de handvatten die u helpen de rust terug te vinden. 

Wat wij doen

Een psycholoog begeleidt u als kampt met psychische problemen, cognitieve stoornissen of gedragsproblemen.  Een van onze kerntaken is het vaststellen van een diagnose: wat is er precies aan de hand? Waar komt dit door? Om daarin meer inzicht te krijgen kunnen wij onderzoek doen in veel verschillende richtingen: naar eventuele stoornissen in het denken (geheugen, concentratie, tempo van denken), of naar stemming, gedrag of veranderingen in de persoonlijkheid.

Wij richten ons op het verbeteren van de zogeheten psychosociale gezondheid. Alles wat invloed kan hebben op het mentale onderdeel van uw stemming, persoonlijkheid, cognitie of gedrag. Alles wat hier invloed op kan hebben komt bij ons aan bod. Wat is uw achtergrond? Wat heeft u meegemaakt? Hoe staat u in het leven en wat is uw omgeving? Wij verdiepen ons in al deze vragen en gaan samen met u op zoek naar een oorzaak en oplossing.

Afhankelijk van de uitkomsten van ons onderzoek bepalen we de volgende stap. Wij geven een advies af op maat van uw specifieke omstandigheden. Als het nodig is starten we een behandeling op om uw klachten aan te pakken. De behandeling kan ook bij u thuis plaatsvinden.

Samenwerken

De kracht van onze behandeling is de nauwe samenwerking en afstemming tussen de behandelaars en specialisaties onderling, maar ook met uw netwerk, zorgmedewerkers, huisarts of specialist. Dat garandeert optimale zorg, waarbij de cliënt altijd centraal staat. U kunt bij ons dus niet alleen terecht voor een afspraak met een psycholoog, maar ook voor allerlei andere soorten behandelingen.

Dat betekent dat wij – indien nodig en mogelijk – er alles aan doen om te regelen dat u in één bezoek bij meerdere behandelaars terechtkunt.


Specialisaties van de psychologen

 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Cerebrovasculaire aandoeningen (CVA)
  • Parkinson(isme)
 • Psychogeriatrie
 • Gerontologie
 • Dementiezorg
 • (Sensorische) informatieverwerking
 • Complex gedrag
 • Stemmingsproblematiek
 • Multiculturele zorg
 • Cognitieve stoornissen
 • Rouw en verlies
map_round_zgem

ik heb een vraag

Voor meer informatie kunt contact opnemen met team cliëntadvies, wij kijken graag met u mee.

 

Aandachtsgebieden Psychologen

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Stemmings- en gedragsonderzoek en advies
 • Sensorische informatieverwerking
 • Behandeling bij stemmings- en gedragsproblemen
 • Opstellen van benaderingsplannen
 • Partnerbegeleiding