Spring naar content

Zorgzaam Boxtel

Zorgzaam Boxtel is een samenwerkingsverband bestaande uit organisaties voor wonen, zorg en welzijn: Zorggroep Elde Maasduinen, Woonstichting St. Joseph, Cello, ContourdeTwern, Vivent, WSD, Reinier van Arkel, Gemeente Boxtel en VGZ.

Samen ontwikkelen zij duurzame initiatieven die bijdragen om langer zelfstandig en aangenaam thuis te blijven wonen. Zodra een initiatief ‘levensvatbaar’ is, wordt het overgedragen aan Boxtelse burgers. Ook kan Zorgzaam Boxtel burgerinitiatieven ondersteunen en versterken.

Voorbeelden van initiatieven die onder de vlag van Zorgzaam Boxtel tot stand zijn gekomen:

  • Naaste Buur: een digitaal wijkplatform ondersteund door buurtverbinders (zie www.naastebuur.nl);
  • Organiseren van tuk-tuk-vervoer tussen Simeonshof en het centrum om mensen met een beperkte mobiliteit naar voorzieningen te brengen;
  • Versterken van de wijkfunctie van Simeonshof door het toevoegen van wijkgerichte voorzieningen zoals een beweegtuin, verkoop van worstenbroodjes en taarten die door cliënten van Cello worden gemaakt en het sparen en betalen met het Boxtelaartje.

Brabants Centrum schreef er een mooi artikel over