Spring naar content

Stichting Vrienden van Liduina

Stichting Vrienden van Liduina is opgericht om het welbevinden van de cliënten van Zorgexpertisehuis Liduina te bevorderen, zoals op het gebied van ontspanning, educatie en welzijn. Dankzij de inspanningen van Stichting Vrienden van Liduina zijn er in de loop van de tijd veel extra pluspunten aan de zorglocatie toegevoegd.

In 2002 is de Stichting Vrienden van Liduina opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de realisatie van het tuinhuisje op afdelingen voor cliënten met dementie, aanleg en aanpassing van de binnentuin bij de Vorsenpoel, televisie- en geluidsapparatuur, Café Lommers, de Herenkamer maar ook duofietsen en aanpassing van de snoezelruimte.

Vrienden van Liduina is afhankelijk van gisten en donaties. U kunt de stichting helpen door donateur te worden of door een gift te doen op rekeningnummer NL44RABO 0156558815. Alle giften en donaties komen direct ten goede aan de cliënten van Zorgexpertisehuis Liduina in Boxtel.

Contact
Stichting Vrienden van Liduina
p-a Braspenning 4
5283 PT Boxtel