Spring naar content

Café brein

Café Brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun partners. Ook andere belangstellende zijn welkom: familieleden, vrienden en hulpverleners. Café Brein organiseert regelmatig bijeenkomsten waar telkens één onderwerp centraal staat. Dat kan zijn revalidatie, arbeidsmogelijkheden, gezinsondersteuning of andere onderwerpen die worden aangedragen. Onder begeleiding van een gespreksleider wordt daar in een gezellige en ontspannen sfeer over gesproken.

Levensfases

NAH kan iedereen treffen, jong als oud, man of vrouw. Iedereen is welkom. Café Brein sluit zoveel mogelijk aan bij de vraag en behoefte van de bezoeker, heeft aandacht voor de verschillende levensfases en eventuele vragen die hieruit voort kunnen komen.

Café Brein heeft een informatief karakter, maar biedt vrijblijvend de mogelijkheid in contact te komen met lotgenoten. Bent u geïnteresseerd, breng dan eens een bezoek aan Café Brein. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zo binnenlopen.

Klik hier  om naar de website van Café Brein te gaan.