Spring naar content

belangrijke partners

Zorggroep Elde Maasduinen ondersteunt cliënten in een zo aangenaam leven. Maar dat kunnen wij niet alleen. Naast familie en andere mantelzorgers, die onmisbaar zijn, werken wij samen met verschillende partners binnen en buiten het werkveld van de zorg voor ouderen.

En meer…


Zorggroep Elde Maasduinen wil haar cliënten ondersteunen in een zo aangenaam mogelijk leven. Daarbij spelen onze partners een grote rol in.
meer informatie

Stichting Vrienden van Liduina


Stichting Vrienden van Liduina is opgericht om het welbevinden van de cliënten van Zorgexpertisehuis Liduina te bevorderen, zoals op het gebied van ontspanning, educatie en welzijn.
meer informatie

Zorgzaam Boxtel


Zorgzaam Boxtel is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Samen ontwikkelen zij duurzame initiatieven die bijdragen om langer zelfstandig en aangenaam thuis te blijven wonen.
meer informatie

Regelhulp


Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg en/of ondersteuning. Het portaal bevat actuele informatie op het gebied
ga naar de site

Loket WegWijs


Loket WegWijs is het loket in Boxtel voor alles wat een mens in zijn dagelijks bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben. WegWijs informeert, adviseert
ga naar de site

Café brein


Café Brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun partners. Ook andere belangstellende zijn welkom:
ga naar de site

Alzheimer Café


Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden. In alle openheid kunnen bezoekers onder leiding van een gespreksleider met elkaar praten over het leven met dementie. Iedereen is welkom.
meer informatie