Spring naar content

Vindingrijk en innovatief

Zorgzaam zijn, écht luisteren, altijd oplossingen zien; dat is onze manier. We denken vanuit wensen en mogelijkheden. Daarbij zien we ook een groeiende rol voor technologie. Bijvoorbeeld om bewegingsvrijheid te bieden waar mensen met intensieve zorg omringd zijn en waar veiligheid hoge eisen stelt aan de woon- en leefomgeving.

ICT en e-health kunnen belangrijke hulpmiddelen zijn om in een krappe arbeidsmarkt aan steeds meer mensen ondersteuning en zorg te verlenen. Digitaal werken gaat echter niet alleen om het efficiënt toepassen van ICT. Het is vooral een middel om de cliënt zijn zelfstandigheid te laten behouden en de daarbij benodigde zorg optimaal en op een andere manier in te richten.

Innovatie is niet alleen technologie. Ook sociale innovatie heeft bij ons veel aandacht. We onderzoeken mogelijkheden hoe we samen, met familie, vrienden, vrijwilligers en professionals, de zorg en ondersteuning kunnen bieden die onze cliënten nodig hebben.

Een paar voorbeelden:

Robot Sara
Robots zijn al enkele jaren beschikbaar, ook in de zorg. Maar de functies zijn nog erg beperkt. We ontwikkelen samen met clienten, medewerkers en Bright Cape een robot die echt een verschil kan maken en een meerwaarde biedt voor onze cliënten en medewerkers. De eerste ervaringen zijn erg positief. Clienten kijken uit naar de komst van Sara.
Regionaal samenwerken aan innovaties
Regionaal werken we als zorgaanbieders samen aan het opschalen van innovaties die al beschikbaar zijn. Zo werken we in de verpleeghuizen aan een slimme medicijndispenser. Deze verstrekt automatisch de medicatie aan een cliënt. Pakt de client het zakje niet uit de automaat, dan wordt een zorgmedewerker gewaarschuwd. Ook ontwikkelen we ‘spraakgestuurd rapporteren’, waarbij artsen hun rapportage/brieven kunnen inspreken in plaats van typen. Dat scheelt tijd.
Samenzorg afdeling
We verkennen een nieuw model van samen zorgen (met familie, vrijwilligers en professionals). Dat is belangrijk, want er zijn minder professionals beschikbaar en de vraag groeit. Maar bovenal is het ook heel mooi om een rol te kunnen blijven spelen in het leven van je geliefde als hij of zij verhuist naar een verpleeghuis.