Onze organisatie

De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Directieteam zorgen er voor dat de organisatie als geheel goed functioneert.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast ziet deze raad er vooral op toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt waarbij de belangen behartigd worden van alle betrokkenen binnen Zorggroep Elde Maasduinen. Ook ziet deze raad toe op de manier waarop Zorggroep Elde Maasduinen in de maatschappij staat en de maatschappelijke doelen dient.

De Raad van Toezicht dient geen specifiek belang, maar staat onafhankelijk ten opzichte van alle bij de zorgorganisatie betrokken belangen. Het bestuur heeft getekend voor de “Zorgbrede Governance Code”, een richtlijn van de brancheorganisaties uit de zorg, die garanties biedt voor de kwaliteit van bestuur en toezicht.

Raad van Toezicht:

 • Dhr. B. Blanken (voorzitter)
 • Dhr. drs. C.A. de Groot (vicevoorzitter)
 • Mw. dr. M.J.M. Adriaansen
 • Dhr. M.F.M. Ehlen Msc
 • Dhr. mr. L.P. van den Bosch
 • Ir. B.L.J.M. Durlinger

Raad van Bestuur 

Zorggroep Elde Maasduinen kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. De voornaamste taak van de bestuurders is het besturen van de stichting. Bij de invulling van deze taak wordt gekeken naar het belang van de stichting als zorgorganisatie met een maatschappelijk doel en worden alle betrokkenen van de stichting in bestuurlijke afwegingen meegenomen.

Voor bestuurlijke vragen kunt u mailen naar: bestuur@zge.nl

Raad van Bestuur:

 • Mw. Joppe (voorzitter)
 • Dhr. Van de Ruit

Directieteam

Samen met de directeuren en de managers vormt de raad van bestuur het directieteam. In het directieteam wordt het strategisch en tactisch beleid van Zorggroep Elde Maasduinen als geheel voorbereid. De raad van bestuur stelt beleid vast.

Directieteam

 • Mw. Joppe, voorzitter Raad van Bestuur
 • Dhr. Van de Ruit, Raad van Bestuur
 • Dhr. Metz, directeur Verpleeghuizen
 • Dhr. Mol, directeur Innovatie, onderzoek en tijdelijke zorg
 • Mw. Rokven, directeur Sociaal ondernemen
 • Dhr. Hardy, directeur Thuis
 • Dhr. Wijgers, directeur Bedrijfsvoering
 • Mw. Van Dortmont, manager Behandeling
 • Mw. Van Kempen, manager Opleiding, ontwikkeling en arbeidsmarkt
 • Mw. Hoeks, manager Bestuur en advies

Organogram