Spring naar content

Nieuwe leden voor de raad van toezicht

28 september 2022

rvt nieuwe leden

Per 1 oktober 2022 zullen Wilma de Jong en Thérèse Claassen toetreden tot de raad van toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen. De Jong was tot medio 2021 voorzitter van raad van bestuur van BrabantZorg en neemt zitting in de commissie kwaliteit en veiligheid. Claassen is thans werkzaam als Directeur Publieke Gezondheid bij de GGD Hart voor Brabant. Zij zal plaatsnemen in de financiële commissie van de RvT. De Jong en Claassen nemen de plaats in van Christiaan de Groot en Marian Adriaansen die per 31 december aanstaande wegens het bereiken van hun maximale zittingsduur als toezichthouder zullen terugtreden. 

De Jong: “De toekomst van de ouderenzorg zal niet makkelijk zijn. We zijn in Nederland een zeer hoge standaard in de zorg gewend en men zal dat ook verwachten voor de toekomst. Voor iedereen die de ontwikkelingen heeft gevolgd zal duidelijk zijn dat de zorg zoals die nu wordt verleend de komende jaren niet voor alle ouderen haalbaar is. De enorme toename in de vraag en de afname van beschikbare medewerkers leidt nu al tot spanningen en dat zal alleen toenemen. Ik beschouw het als waardevol om als toezichthouder een bijdrage te mogen leveren aan ZGEM als vooruitstrevende zorgorganisatie en een klankbord te zijn voor de raad van bestuur.”

Claassen over haar benoeming: “Vanuit mijn werk als directeur Publieke Gezondheid heb ik de afgelopen 2,5 jaar intensief samengewerkt met de langdurige zorg en een goed beeld gekregen van de VVT-sector. De uitdagingen in de zorg zijn groot. Zo vragen personeelsproblematiek en de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing om een andere manier van denken over zorg. Goed werkgeverschap, gezonde leefstijl en preventie én het bevorderen van zelfredzaamheid in de samenleving zijn hierbij relevante thema’s. Ook uit mijn dagelijkse GGD werkomgeving. Deze vraagstukken sluiten naadloos aan bij de uitdagingen in de intensieve en complexe verpleeghuiszorg en thuiszorg.”

Voorzitter van de raad van toezicht Bart Blanken is enthousiast over de benoeming van De Jong en Claassen: “Met hun kennis en ervaring, netwerk en persoonlijkheid zijn beiden een aanwinst voor de Raad van Toezicht van ZGEM.”