Spring naar content

Minister Helder bezoekt Leefplezier

13 september 2022

Minister Helder Vita

Op 12 september bezocht minister Helder zorglocatie Vita van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM). Hier sprak ze met cliënten en trotse medewerkers van ZGEM en Azora over het Leefplezierplan voor de zorg. Het Leefplezierplan richt zich op het mooier maken van de laatste levensfase van mensen in de zorg. Wat zijn de mogelijkheden als we ons minder door regels laten leiden? Het antwoord is overduidelijk: we ontdekken de verlangens van bewoners en helpen hen hier zo veel mogelijk bij. Medewerkers met liefde voor de mens gaan uit van de wensen en behoeften van de bewoners. Dit kan soms botsen met de vele verantwoordings-en administratieve taken die daarbij horen. Dit project is een samenwerking tussen de Leyden Academy, Zorgkantoren Coöperatie VGZ & Menzis, Azora (zorgorganisatie in de Achterhoek) en ZGEM (zorgorganisatie in Brabant).

Leefplezier = werkplezier, wat houdt dat in?

Werken volgens Leefplezier gaat over de aandacht voor de mens achter de bewoner, maar ook de mens achter de medewerker. Je bouwt een relatie op met elkaar en vanuit dat vertrouwen kunnen medewerkers de echte verlangens (of: wensen en behoeften) van bewoners echt leren kennen. Het kunnen voldoen aan de verlangens van bewoners bij medewerkers leidt duidelijk tot meer werkplezier. Een voorwaarde om te werken aan leefplezier is het loslaten van strakke regels en verantwoordingsafspraken, zonder kwaliteit te verliezen. Want het juiste doen voor bewoners past niet altijd bij strakke protocollen. Door een paar aanpassingen kan een bewoner die graag wandelt maar kans heeft op vallen, toch veilig wandelen. Geen bewoner is gelijk en om op maat te kunnen werken, vraagt om ruimte om mensen te laten zijn wie ze zijn.

Minister Helder vertelt:

“Indrukwekkend om de vele positieve effecten van het Leefplezierplan te zien en te horen van cliënten, naasten, zorgmedewerkers en zorgbestuurders. Ik ondersteun van harte deze verandering in mindset waarbij je juist het leefplezier van de cliënt als uitgangspunt neemt. Deze manier van werken zorgt niet alleen voor meer tevreden cliënten maar ook voor meer werkplezier onder zorgmedewerkers. Ook belangrijk!”

Wens om anders te kijken

Zorgmedewerkers willen hun tijd graag besteden aan het leef- en woonplezier van de bewoners en putten daar veel plezier uit. De manier waarop zorgorganisaties zich moeten verantwoorden, intern en extern, maar ook bijvoorbeeld gewoontes in de manier van werken, sluiten hier niet altijd op aan. Zeker in deze tijd waarin de arbeidsmarkt onder druk staat, is werkplezier erg belangrijk. De eerste ervaringen met het Leefplezierplan laten zien dat de meerwaarde groot is, maar dat er nog veel ontwikkeling nodig is om het tot een volledig succes te kunnen maken. Met de minister zijn de mooie praktijkresultaten besproken. Ze is enthousiast over de resultaten en mogelijkheden. In het gesprek hebben de partijen ook hun zorgen over de regeldruk in de zorg geuit.

“Ook heb ik gezien hoe mooi het is dat familie en naasten zo nauw betrokken worden in de zorg. Met hun inzicht en ondersteuning hoeven we bijvoorbeeld minder vast te leggen in overbodige lijstjes zoals een voedselvoorkeurenlijst. Met [ont]Regel de Zorg gaan we de komende tijd aan de slag om meer van dit soort lijstjes kritisch tegen het licht te houden.” – Minister Helder

“Twee jaar geleden was ik iemand met ‘oogkleppen’ op, ik richtte me vooral op het uitvoeren van de zorgtaken. Voor mij is wat dat betreft eigenlijk alles veranderd. Dat heeft heel veel gedaan met mijn werkplezier. Het voelt niet meer als iets wat ‘moet’.” – Zorgmedewerker