Spring naar content

Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) vinden we het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers met plezier naar hun werk gaan. We willen er nog veel meer voor zorgen dat medewerkers en vrijwilligers kunnen doen waar ze goed in zijn, waar ze talent voor hebben en waar ze plezier in beleven.

Tevredenheid medewerkers

Begin 2020 wordt er een vragenlijst uitgezet onder alle medewerkers over de mate van ervaren werkgeluk. Het uitzetten van deze vragenlijst maakt onderdeel uit van het EHERO onderzoek dat de komende drie jaar binnen ZGEM wordt uitgevoerd. Dit onderzoek heeft als doel te meten hoe het gesteld is met het werkgeluk binnen ZGEM, wat voor medewerkers belangrijke factoren zijn die werkgeluk beïnvloeden en hoe we dit samen met de medewerkers kunnen waarborgen en verbeteren.

Tevredenheid vrijwilligers

ZGEM is bezig met het opstellen van een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid. Dit beleid wordt mede ontwikkeld en gedragen door de vrijwilligers, overige betrokkenen binnen ZGEM en experts op het gebied van vrijwilligerswerk. Allereerst is gestart met het in kaart brengen van de situatie door: een feitelijke weergave van de huidige situatie, organisatie breed tevredenheidsonderzoek en locatie gebonden evaluaties. Zie hieronder het resultaat van het tevredenheidsonderzoek dat in september 2019 is uitgevoerd.

362 respondenten is een respons van 30,7%

Kwantitatieve resultaten

  • Welk cijfer geef je ZGEM met betrekking tot je vrijwilligerswerk? 

  • De introductie en inwerkperiode heb ik als prettig ervaren

  • Ik voel me welkom, wordt gewaardeerd

 

  • ZGEM maakt gebruik van mijn talent

Uit dit onderzoek bleek dat 16,9% via mond tot mond reclame als vrijwilliger in contact is gekomen met ZGEM en 45% actief gevraagd is door een medewerker of vrijwilliger van ZGEM. Hieruit blijkt dat mondelinge werving en het attent maken op het vrijwilligerswerk het meest krachtige wervingsmiddel is voor nieuwe vrijwilligers.