Spring naar content

Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

Binnen Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) vinden we het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers met plezier naar hun werk gaan. We willen er nog veel meer voor zorgen dat medewerkers en vrijwilligers kunnen doen waar ze goed in zijn, waar ze talent voor hebben en waar ze plezier in beleven.

Tevredenheid medewerkers

Begin 2020 is er een vragenlijst uitgezet onder alle medewerkers over de mate van ervaren werkgeluk. Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van het EHERO onderzoek dat drie jaar binnen ZGEM wordt uitgevoerd. Dit onderzoek had als doel te meten hoe het gesteld is met het werkgeluk binnen ZGEM, wat voor medewerkers belangrijke factoren zijn die werkgeluk beïnvloeden en hoe we dit samen met de medewerkers kunnen waarborgen en verbeteren.

Medewerkers geven hun werkgeluk gemiddeld een 7,5. Dit cijfer is opgebouwd uit de tevredenheid met de organisatie (gemiddeld 7,3), arbeidstevredenheid (gemiddeld 7,5) en bevlogenheid (gemiddeld 7,8).

Uit het onderzoek zijn vier voorspellers van werkgeluk binnen ZGEM naar voren gekomen. Dit zijn: werk-privébalans (gemiddeld 7,0), inhoud van het werk (gemiddeld 7,3), werksfeer onder collega’s (gemiddeld 7,2) en handelen vanuit de organisatie (subcategorieën: waardering 6,8, communicatie en samenwerking 5,9, betrokkenheid vanuit ZGEM 5,8 en inspraak in koers van organisatie 5,1).

In september 2020 heeft er tevens een onderzoek plaatsgevonden om de invloed van de werken tijdens de pandemie te meten. Daaruit kwam onder andere naar voren dat waardering was gestegen tot een 7,3. Verder scoorden ook ervaren steun (7,0), communicatie van organisatie (7,2) en communicatie van leidinggevende (7,1) ruime voldoendes.

Tevredenheid vrijwilligers

ZGEM is in 2020 bezig geweest met het opstellen van een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid en dit beleid bevindt zich in de implementatiefase. Dit beleid is mede ontwikkeld en gedragen door de vrijwilligers, overige betrokkenen binnen ZGEM en experts op het gebied van vrijwilligerswerk. Allereerst is gestart met het in kaart brengen van de situatie door: een feitelijke weergave van de huidige situatie, organisatie breed tevredenheidsonderzoek en locatie gebonden evaluaties.

In 2020 zijn er afspraken gemaakt om voor vrijwilligers kwaliteitsdagen en verdiepingsworkshops te gaan organiseren. Tijdens deze dagen en workshops worden vrijwilligers onder andere geïnformeerd over de organisatie en algemene zaken waar ze als vrijwilliger mee te maken hebben/krijgen. Zodra het weer verantwoord is om grote bijeenkomsten te organiseren gaan we hiermee verder.

In deze Covid-19 tijd vinden vrijwilligers het over het algemeen moeilijk om aangehaakt te blijven. Zo zijn veel vrijwilligers momenteel niet actief uit angst besmet te raken of cliënten te besmetten of vinden de groepsactiviteiten waarbij zij voorheen betrokken waren niet meer plaats. Welzijnsadviseurs en -begeleiders doen er alles aan om het contact met de vrijwilligers te onderhouden.