Spring naar content

PREZO keurmerk

Het kwaliteitssysteem van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is opgebouwd volgens het werk- en denkmodel PREZO (PREstaties in ZOrg). PREZO stimuleert het systematisch verbeteren van de cliëntzorg aan de hand van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act).

In PREZO staan de prestaties aan de cliënt centraal en het beschrijft wat eraan bijdraagt dat de cliënt verantwoorde zorg en ondersteuning ontvangt en daarover tevreden is. PREZO versterkt ook het kwaliteitsbewustzijn bij de medewerkers op de werkvloer.

De locaties van ZGEM worden jaarlijks extern getoetst (door Perspekt) ten behoeve van het kwaliteitskeurmerk PREZO. Alle locaties beschikken over een PREZO keurmerk.

In 2019 zijn een aantal locaties initieel getoetst door Perspekt en hebben het PREZO keurmerk opnieuw ontvangen. Dit keurmerk blijft 3 jaar geldig. In 2020 volgt de eerste tussentijdse audit.
Een aantal andere locaties van ZGEM zijn in het najaar van 2019 getoetst voor een eindaudit. Dit heeft geresulteerd in het continueren van het eerder behaalde keurmerk. Hiermee eindigt de auditcyclus. In 2020 krijgt dit een vervolg in een nieuwe auditcyclus.