Spring naar content

PREZO keurmerk

Het kwaliteitssysteem van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is opgebouwd volgens het werk- en denkmodel PREZO (PREstaties in ZOrg). PREZO stimuleert het systematisch verbeteren van de cliëntenzorg aan de hand van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act).

In PREZO staan de prestaties aan de cliënt centraal en het beschrijft wat bijdraagt aan verantwoorde zorg en ondersteuning aan cliënten. PREZO versterkt ook het kwaliteitsbewustzijn bij de medewerkers op de werkvloer. De locaties van ZGEM worden jaarlijks extern getoetst door Perspekt.

De afgelopen jaren zijn er verschillende PREZO trajecten doorlopen binnen ZGEM:

  • Op de locaties Vinckenrode, de Beemden, het Buitenhuis, Simeonshof, Liduina, de Vlaswiek, Wereldhuis en bij de Thuiszorg hebben in 2021 de eindaudits van het PREZO keurmerk plaatsgevonden. Deze locaties hebben de audits met goed gevolg afgesloten en het gouden PREZO keurmerk wordt voor deze locaties gecontinueerd.
  • Op de locaties Antoniushof, Rosagaerde, Vossenberg, Venloene en Vita heeft er in 2021 een certificaattraject plaatsgevonden. Voor Rosagaerde, Vossenberg, Venloene en Vita heeft dit geresulteerd in het behalen van het PREZO VV&T-certificaat.