Spring naar content

Onderzoek

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) maakt deel uit van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Het UKON is een samenwerking tussen het Radboud UMC en negentien zorgorganisaties verspreid over vier provincies. Het is een netwerk dat (wetenschappelijke) kennis ontwikkelt, verspreidt en implementeert. In elk van de negentien organisaties is een UKON-commissie of wetenschapscommissie actief die de schakel vormt tussen de organisatie en het UKON.

Binnen onze organisatie hebben we een commissie onderzoek. Het doel van de commissie is om de praktijk en de wetenschap met elkaar te verbinden door het promoten en faciliteren van onderzoek binnen de organisatie. De commissie stimuleert medewerkers om mee te werken aan onderzoek, zelf onderzoek te doen en gebruik te maken van onderzoeksresultaten. Daarnaast probeert de commissie inzichten uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor medewerkers en actief in te zetten op het implementeren van succesvolle methoden en interventies.

Ontwikkelingen

  • In 2023 is onderzoek gedaan naar de rol van fysiotherapeuten bij samen doen. Het doel van dit onderzoek was het peilen van de ervaringen en behoeften van de fysiotherapeuten van ZGEM omtrent de samenwerking tussen hen en het sociale netwerk van de cliënten op de locatie Liduina. Deze ervaringen en behoeften zijn onderzocht aan de hand van semigestructureerde interviews. Aan de hand van de geïnterpreteerde gegevens uit het onderzoek zijn verschillende aanbevelingen ontstaan voor de fysiotherapeuten om de samenwerkingen tussen hen en het sociale netwerk van de cliënt te verbeteren. De aanbevelingen zijn verwerkt in een flyer. De resultaten worden verder opgepakt in het strategische programma Samen doen. Klik hier voor meer informatie over dat programma.  
  • De commissie onderzoek heeft een onderzoeksagenda 2023 – 2025 opgesteld. Hierin wordt aandacht gevraagd voor twee thema’s. Het eerste thema is omgaan met probleemgedrag en het tweede thema is het stimuleren van een Evidence Based Practice (EBP) cultuur. 
  • Sinds het tweede kwartaal van 2023 is een nieuwe science practitioner aangesteld. De focus van deze medewerker ligt op het stimuleren van een EBP-cultuur binnen ZGEM. 
  • In 2023 heeft een inventarisatie ten aanzien van de kennis van EBP bij HBO verpleegkundigen binnen ZGEM plaatsgevonden. De science practitioner heeft door middel van een brainstormsessie met hen bepaald wat de huidige kennis is ten aanzien van EBP. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze inventarisatie is een plan van aanpak gemaakt wat zal bijdragen aan het vergroten van kennis ten aanzien van EBP binnen ZGEM.  
  • De commissie heeft gewerkt aan een online databank voor het inrichten en beheren van onderzoek binnen de organisatie. 
  • Afgelopen jaar is gewerkt aan het stimuleren en doen van onderzoek (Praktijkgericht/HBO/WO) binnen ZGEM door het begeleiden van medewerkers en studenten in het doen van onderzoek, signaleren van onderzoeksvragen en hierin de verbinding te zieken met de strategische programma’s en het beoordelen van onderzoeksaanvragen.