Spring naar content

Onderzoek

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) maakt deel uit van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Het UKON is een regionaal netwerk dat bestaat uit 19 zorgorganisaties en heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte. Dit wordt gedaan door (wetenschappelijke) kennis te ontwikkelen, verspreiden en implementeren bij de aangesloten verpleeghuizen en zorginstellingen en het onderwijs. 

Sinds het voorjaar van 2021 hebben we een commissie Onderzoek. Dit is een multidisciplinair team en vormt de verbindende schakel tussen het UKON en de organisatie. De doelen van de commissie zijn onder andere onderzoek binnen ZGEM stimuleren en faciliteren, onderzoeksresultaten toegankelijk maken en iedereen binnen ZGEM stimuleren om te blijven leren en ontwikkelen met het oog op deskundigheidsbevordering. Ook speelt de commissie een actieve rol in het implementeren van UKON-tools en streeft ze op andere manieren naar een stevigere verbinding tussen onderzoek en praktijk, bijvoorbeeld door middel van een interne databank van onderzoeksverslagen.

Deelname aan onderzoek

ZGEM participeert in verschillende onderzoeken om gericht te leren en te werken aan kwaliteit.

 • Waalbed studie IV (Waalbehavior in dementia): Dit onderzoek vindt plaats binnen expertisecentrum D-ZEP (Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag) en richt zich op probleemgedrag bij dementie. Meer informatie over expertisecentrum D-ZEP vindt u hier.
 • EHERO onderzoek werkgeluk: EHERO (Erasmus Happiness Economics Reseach Organisation) is een onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van geluk en (bedrijfs-)economie, en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. We doen mee aan een 3-jarig onderzoek ‘op zoek naar codekrakers’ dat wordt begeleid door EHERO. Het onderzoek heeft als doel te meten hoe het gesteld is met het werkgeluk, wat voor medewerkers belangrijke factoren zijn die werkgeluk beïnvloeden en hoe we dit samen met de medewerkers kunnen waarborgen en verbeteren. De resultaten van het onderzoek vindt u hier.

Ontwikkelingen

 • Door onderzoeksinstituut Nivel, Universiteit Leiden, ZGEM, ActiZ en Maastricht University is tussen 2018 en 2022 onderzoek gedaan naar de gevolgen van een verandering van de bewegingsruimte voor ouderen met dementie voor hun kwaliteit van leven en de inbedding van de dementiezorg in de samenleving. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.
 • In 2022 is het onderzoeksproject leefplezier afgerond. Dit project is uitgevoerd op locatie Vita en bij zorgaanbieder Azora. Medio 2022 is het Leefplezierboek verschenen, met als titel ‘Tussen droom en daad’. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met medewerkers, bewoners, naasten en andere betrokkenen. Het is een handleiding voor bestuurders, managers en beleidsmakers die met leefplezier aan de slag willen. 
 • In 2022 zijn er afstudeeronderzoeken uitgevoerd. Zo is er onderzoek gedaan naar Meldingen Incidenten Cliënten, herkenning van een delier bij mensen met dementie, zorgrobot SARA, het meten van spanning bij mensen met dementie via de slimme sok HUME en het slimmer vinden van (medische) hulpmiddelen. 
 • Op verschillende locaties wordt een ‘onderzoekscafé’ georganiseerd.
 • We hebben een onderzoeksagenda 2022-2024 opgesteld met bijbehorende thema’s:  
  • Thema 1: Omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie. Om goed met het gedrag om te gaan, is het van belang om het gedrag te begrijpen. 
  • Thema 2: Evidence Based Practice (EBP) stimuleren door middel van het verbinden van praktijk met wetenschap en implementatie. Hierbij ligt de focus op het delen van kennis en inzicht binnen ZGEM/zorgteams op thema’s die gekoppeld zijn aan de dagelijkse zorg.  
 • Sinds medio 2022 hebben we een science practitioner (sp’er). De sp‘er heeft als doel om onderzoeken beter te benutten binnen ZGEM. De taken van de sp’er zijn onder andere het voeren van een dialoog naar aanleiding van onderzoeksresultaten, ondersteunen bij de implementatie van tools, signaleren van onderzoeksvragen en coachen van teams en medewerkers die onderzoek doen.