Spring naar content

Meting cliëntervaringen

Cliënttevredenheidsmetingen zijn voor Zorggroep Elde Maasduinen een belangrijk instrument om erachter te komen óf en in welke mate cliënten tevreden zijn. Dit geeft ons inzicht in de wensen en behoeften van cliënten. Hiermee kunnen we onze zorg verbeteren. 

Jaarlijks worden twee onafhankelijke cliënttevredenheidsmetingen uitgevoerd. 

Allereerst vindt voor de cliënten met verblijf (somatiek en psychogeriatrie) een cliënttevredenheidsmeting plaats. Tijdens deze meting worden de vragen van ZorgkaartNederland uitgevraagd. De resultaten van deze meting bespreken we binnen de locaties. Met de verbeterpunten gaan we aan de slag. 

Hieronder vindt u de laatste resultaten van de cliënttevredenheidsmeting voor de cliënten met verblijf:

Infographic ZorgkaartNederland Somatiek ZGEM
Infographic ZorgkaartNederland Vertegenwoordigers PG ZGEM
Infographic ZorgkaartNederland Totaalscore Somatiek en PG

Daarnaast vindt voor de cliënten wijkverpleging een cliënttevredenheidsmeting plaats aan de hand van de PREM-methodiek. Zie voor meer informatie hierover deze link.