Spring naar content

Methodisch werken

Methodisch werken heeft te maken met kwaliteit en het streven naar handhaving of verbetering van die kwaliteit. Het gaat om een proces van bewustwording en actief leren en verbeteren. Een bekende methodiek is de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Deze methodiek wordt op verschillende niveaus binnen onze organisatie toegepast.

Centraal werken we met een planning en control cyclus (P&C-cyclus). Aan de hand van deze cyclus zien we erop toe dat we doelstellingen realiseren. De cyclus zorgt voor een systematische planning, uitvoering en verantwoording van het beleid.

Het proces van zorg verlenen verloopt volgens de stappen van het methodisch werken: Plan, Do, Check, Act. In het zorgplan stellen we doelen op in overleg met de cliënt en/of vertegenwoordiger. Deze doelen vormen de basis van de zorg voor en met de cliënt. De uitvoering van de zorg en acties in het zorgplan evalueren we regelmatig samen met de cliënt en wanneer nodig stellen we deze bij, zodat het zorgplan altijd actueel is.