Spring naar content

Levensgeluk

Het levensgeluk van cliënten staat meer dan ooit voorop. Wij zijn er voor mensen in een lastige fase van het leven: wanneer er ondersteuning en zorg nodig is. Juist dan is levensgeluk iets om elke dag aan te werken. Door aan te voelen wat er nodig is en daar samen op in te spelen. Er wordt gewerkt vanuit een sfeer waarin juist het normale benadrukt wordt. Het leven met de dagelijkse belevenissen en af en toe een waardevol twinkelmoment.

Ondersteuning in het levensgeluk

Binnen ZGEM richten we ons zoveel mogelijk op het normale leven met de dagelijkse belevenissen. We willen de cliënt en zijn netwerk écht leren kennen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften. We benaderen de cliënt open en hebben oog voor de totale mens. We kijken met de cliënt naar diens lichamelijke, sociale, psychische, spirituele en emotionele mogelijkheden en belemmeringen. En de cliënt legt de accenten. Daarnaast hebben we oog voor het netwerk om de cliënt heen. Hiermee willen we niet zeggen dat we de verantwoording voor het levensgeluk van de cliënt overnemen. Wat we wel willen: samen met het netwerk een ondersteunende rol vervullen in het verwezenlijken van dat levensgeluk.

Het netwerk van familie, vrienden en kennissen

De cliënt heeft vanuit thuis al een netwerk met familie, vrienden, kennissen en eventueel vrijwillige ondersteuning. Bij de ene cliënt zal dit netwerk groter en meer divers zijn dan bij een ander. Wij als professionals en vrijwilligers worden onderdeel van dit reeds bestaande netwerk. Hierin zien we onszelf als aanvulling op het bestaande netwerk. We willen het netwerk ondersteunen. We gaan uit van de kracht en uniciteit van dit netwerk. Binnen ZGEM wordt er al volop gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking met familie, vrienden en kennissen. De vorderingen hierin zijn per team verschillend.

Omdat het netwerk een steeds prominentere rol gaat spelen in het levensgeluk van de cliënten is er in 2021 een werkgroep “Samenzorg” opgericht. Deze werkgroep gaat aan de slag om te kijken hoe we de werkprocessen binnen ZGEM zo kunnen inrichten dat een cliënt zijn leven zo veel als mogelijk kan blijven voortzetten als de cliënt bij ons komt wonen. Woonde een cliënt gisteren nog thuis en komt de cliënt vandaag bij ons wonen, dan verhuist het netwerk net zo goed mee.

Samen werken we aan het levensgeluk van de cliënten

Vanaf 2021 wordt vanuit het programma Levensgeluk de samenwerking tussen zorgprofessionals en het netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit thema vraagt om meer uitwerking, er wordt een programma ontwikkeld waarin medewerkers/teams gefaciliteerd worden in de samenwerking met de belangrijke anderen. We kunnen alleen door het samenspel met de cliënt en zijn netwerk een waardevol eerste contact tot een eervol afscheid realiseren. Samen leven we het leven met de dagelijkse belevenissen en af en toe een waardevol twinkelmoment. In het contact zijn we allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Dit gelijkwaardige samenspel kunnen we alleen bereiken door elkaar te ontmoeten. Tijdens deze ontmoetingen stemmen we met elkaar af hoe iedereen persoonlijk van invloed is op en een bijdrage kan leveren aan het voortzetten van het levenspad van de cliënt en daarbij zijn levensgeluk.

Leyden academy – leefplezierplan

Wat gebeurt er als we in de ouderenzorg de verlangens van de cliënten als vertrekpunt nemen? En als hun levensgeluk leidend is bij de verantwoording van de kwaliteit van de zorg? De pilot van Leyden Academy heeft dit als uitgangspunt. We zoeken met iedere cliënt naar een goede balans: hoe past de zorg die medisch gezien nodig is in het levensverhaal van de cliënt? Dit leggen we vast in een leefplezierplan, waarin de wensen en verlangens van de cliënt centraal staan.

De voorbereidingen van het Leefplezierplan zijn gestart in het tweede kwartaal van 2019. Na een lokale kick-off meeting, heeft onder leiding van de Leyden Academy een 0-meting plaats gevonden en is er een plan van aanpak opgesteld, de hieronder genoemde thema’s zijn onderdeel van het plan van aanpak.

Trainingen Leefplezier
Van september 2019 tot februari 2021 zijn de medewerkers van locatie Vita geschoold in het gedachtengoed van het leefplezierplan. Door de coronacrisis heeft deze periode langer geduurd dan gepland. Eerst zijn er 50 medewerkers geschoold, daarna is er opgeschaald naar alle medewerkers binnen Vita.

Er zijn een 12-tal leefpleziercoaches opgeleid die het gedachtengoed hebben omarmd en middels diverse methodieken het gedachtengoed een “way of work” laten zijn binnen Vita. Het traject met de Leyden Academy is in december 2021 afgerond. Binnen Vita betekent dit niet dat het leefplezier stopt. Het is de afgelopen twee jaar in alle werkprocessen geïntegreerd, waardoor het een manier van werken is geworden. In 2022 wordt onderzocht hoe alle bruikbare facetten van het leefplezier kunnen worden opgeschaald binnen heel ZGEM.

Elektronisch cliëntendossier (ECD)

Binnen Locatie Vita is er in de eerste helft van 2020 geëxperimenteerd met het ontwikkelen van een Leefplezier-proof ECD, hierbij stond het uitgangspunt van leefplezier: “Wie ben ik en wat wil ik” centraal. Een werkgroep heeft samen met een applicatiebeheerder Pluriform (leverancier van het ECD), de inrichting van het ECD aangepast. Locatie Vita werkt nu met een eerste versie van een aangepast ECD. Een ECD dat het gedachtengoed van het Leefplezier ondersteunt. Het ECD is vereenvoudigd en aangepast op de (vernieuwde) werkprocessen. De grootste aanpassing aan het ECD is dat het primair kennen van de cliënt en weten waar hij “leefplezier” van ervaart, centraal staat. ZGEM gaat in 2022 op zoek naar een nieuw en passend ECD voor de gehele organisatie. De bevindingen van Vita zullen meegenomen worden in de keuze voor dit nieuwe ECD.

 

iconen-glimlach-levensgeluk

Doel programma levensgeluk

Samen met de cliënt en zijn netwerk actief werken aan het levensgeluk van de cliënten. Elk mens is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de invulling van het leven. Het netwerk helpt hem of haar hierbij. Omstandigheden zoals het verlies van gezondheid of lichamelijke/geestelijke beperkingen kunnen de gewenste invulling verstoren. Dan kunnen professionals en vrijwilligers van ZGEM een aanvulling zijn, zodat de cliënt het leven zo goed mogelijk door kan zetten op de manier die bij hem of haar past.

Alleen door samenwerking komen we tot het beste resultaat. De cliënt en zijn netwerk zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de invulling van het leven. De professionals en vrijwilligers vormen daarop een aanvulling.