Spring naar content

Kwaliteitstoetsingen

We werken continu aan kwaliteit van zorg en ondersteuning voor onze cliënten. Dit doen we door het voeren van een dialoog over en het toetsen van kwaliteit met als doel te leren en verbeteren. Hierbij is een kwaliteitssysteem een hulpmiddel om processen te beheersen en om op een systematische wijze te sturen op de kwaliteit van de organisatie. 

We werken continu aan kwaliteit van zorg en ondersteuning voor onze cliënten. Dit doen we door het voeren van een dialoog over en het toetsen van kwaliteit met als doel te leren en verbeteren. Hierbij is een kwaliteitssysteem een hulpmiddel om processen te beheersen en om op een systematische wijze te sturen op de kwaliteit van de organisatie. 

Kwaliteitstoetsingen zijn onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Zo meten we jaarlijks de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg en voeren we interne audits uit om op specifieke onderwerpen zelf te toetsen of de kwaliteit op orde is. Dit doen we door het voeren van een waarderende dialoog over kwaliteit en te leren en verbeteren volgens een methodische aanpak. Met de waarderende interne audit kijken we op een waarderende en objectieve manier of er voldaan wordt aan vooraf vastgestelde kijk- en ijkpunten. 

Ontwikkelingen

  • We auditen jaarlijks drie onderwerpen. Deze audits worden op verschillende afdelingen van de (zorg)locaties en de thuiszorg uitgevoerd. Afgelopen jaar zijn de volgende drie onderwerpen geaudit: ‘privacy en informatieveiligheid’, ‘proces informeren over de gezondheidsstatus’ en ‘incidenten en calamiteiten’. De rapportages zijn met de locaties gedeeld zodat zij verbeteracties kunnen uitzetten op de genoemde aandachtspunten. Een samenvatting van de resultaten gebruiken we om organisatie breed te leren en verbeteren.
  • De audit mondzorg is in medio 2023 door een externe partij uitgevoerd op een viertal locaties. De verbeterpunten zijn door de teams opgepakt.