Spring naar content

Kwaliteitstoetsingen

Het kwaliteitssysteem van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is opgebouwd volgens het werk- en denkmodel PREZO (prestaties in zorg). PREZO versterkt het kwaliteitsbewustzijn en stimuleert het systematisch verbeteren aan de hand van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). In PREZO staan de prestaties aan de cliënt centraal en het beschrijft wat bijdraagt aan verantwoorde zorg en ondersteuning aan cliënten.

Externe audits

ZGEM heeft tot en met het najaar van 2021 jaarlijks externe PREZO-audits laten uitvoeren door kwaliteitsinstituut Perspekt. Dit vond plaats volgens een driejarige cyclus voor alle locaties en de thuiszorg.

In 2022 hebben we gekozen voor een jaar van bezinning. In dat jaar zijn er geen externe PREZO-audits uitgevoerd. Wel heeft op alle locaties en bij thuiszorg een waarderende interne audit primair proces plaatsgevonden gebaseerd op de pijlers van PREZO. 

In 2023 wordt de PREZO-certificering herstart met een nieuwe driejarige cyclus.

Interne audits

Om op specifieke onderwerpen zelf te toetsen of de kwaliteit op orde is, voert ZGEM ieder jaar verschillende interne audits uit. De audits worden uitgevoerd door medewerkers van ZGEM en op basis van vooraf opgestelde kijk- en ijkpunten.

Meer informatie over interne audits vindt u hier.