Spring naar content

Kwaliteitsnetwerken

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op: 30 januari 2020

Op de verschillende terreinen waarop Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) actief is deelt zij haar kennis, kunde en ervaringen graag met anderen en wil zij ook van andere organisaties leren. ZGEM maakt daarom deel uit van verschillende regionale en landelijke netwerken. In deze samenwerking vindt informatie-uitwisseling plaats, wordt er gewerkt aan benchmarking en wordt aan de medewerkers van de deelnemende organisaties de mogelijkheid geboden elkaar te ontmoeten en kennis te delen.

Netwerken waarin Zorggroep Elde Maasduinen actief is:

  • Actiz Kwaliteitsnetwerk (landelijk)
  • Netwerk Kwaliteitsvensters
  • Regio Kwaliteitsnetwerk
  • Netwerk Calamiteitenonderzoek
  • Netwerk Behandelingen complex gedrag
  • Regionale Klachtencommissie
  • Regionale Wzd adviescommisie (per medio 2020)