Spring naar content

Kwaliteitsnetwerken

Als organisatie willen we graag leren en ontwikkelen. Daarom maken we deel uit van verschillende regionale en landelijke kwaliteitsnetwerken. In deze samenwerking vindt informatie uitwisseling plaats, werken we aan benchmarking en bieden we aan de medewerkers van de deelnemende organisaties de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en kennis te delen.

Kwaliteitsnetwerken waarin Zorggroep Elde Maasduinen actief is:

  • ActiZ Kwaliteitsnetwerk
  • Lerend netwerk kwaliteitsvenster
  • Regio Kwaliteitsnetwerk
  • Netwerk Calamiteitenonderzoek
  • Netwerk Behandelingen complex gedrag
  • Regionale Klachtencommissie
  • Regionale Wzd adviescommissie
  • ROAZ-VVT
  • Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen e.o. (UKON)
  • Kennisnetwerk D-Zep