Spring naar content

Interne audits

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) voert interne audits uit om op specifieke onderwerpen zelf te toetsen of de kwaliteit op orde is. Onze medewerkers voeren de audits uit op basis van vooraf opgestelde kijk- en ijkpunten.

Ontwikkelingen

  • De audit mondzorg is in mei 2022 uitgevoerd op een viertal locaties. De verbeterpunten zijn door de teams opgepakt.
  • In 2022 is de audit primair proces ontwikkeld gebaseerd op de pijlers van PREZO: cliëntveiligheid, persoonsgerichte zorg, communicatie en informatie. De audit is vormgegeven volgens de principes van het waarderend auditeren. Hierbij is het uitgangspunt ‘wat levert het op’.
  • In het najaar van 2022 hebben we op alle locaties en de thuiszorg een interne audit primair proces uitgevoerd. De rapportages zijn met de locaties gedeeld zodat ze ermee aan de slag kunnen. Een samenvatting van de resultaten gebruiken we om organisatie breed te leren en verbeteren.
  • Met de resultaten van de interne audit primair proces bepalen we de focus voor de interne audits in 2023. In totaal zullen dan drie onderwerpen getoetst worden.