Spring naar content

Interne audits

Om op specifieke onderwerpen zelf te toetsen of de kwaliteit op orde is, voert Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) ieder jaar verschillende interne audits uit. De audits worden uitgevoerd door stafverpleegkundigen of andere medewerkers die hiertoe zijn opgeleid. Er zijn audits die worden getoetst op basis van een aantal voorafgaand aan de audit opgestelde kijk- en ijkpunten. Andere audits worden uitgevoerd volgens de ‘klantreismethode’. Bij een klantreis kijken de auditoren door de ogen van een cliënt. Het is een audit die wordt gekenmerkt door observaties waarbij auditoren benoemen wat ze zien en daarop doorvragen.

Ontwikkeling

 • In 2020 zijn een aantal interne audits uitgevoerd op de volgende thema’s:
  • HACCP (uitgevoerd door een externe partij)
  • Hygiëne (uitgevoerd door de GGD)
  • Voetzorg

De rapporten en resultaten van de uitgevoerde audits zijn naar de betreffende locaties verstuurd. Verbeterpunten naar aanleiding van deze audits zijn of worden door de teams opgepakt (via het verbeterregister of verbeterplannen).

 • In 2021 zal op de volgende thema’s intern geauditeerd worden:
  • HACCP (uitgevoerd door een externe partij)
  • Leven in vrijheid
  • Smakelijk eten en drinken
  • Medicatieveiligheid
  • Voetzorg
 • In 2021 wordt er een voorstel ontwikkeld ten aanzien van de interne auditmethodiek vanaf 2022. Dit voorstel wordt in samenspraak met de interne auditoren opgepakt.